A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

แบบสำรวจ

ท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรอยู่ ?
 

Search

ผู้เข้าเว็บขณะนี้

เรามี 124 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Swayambhunath Stupa (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2015 เวลา 06:32 น.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

A journey up to the Buddhist temple and Unesco World Heritage Site of Swayambhunath is one of the definitive experiences of Kathmandu. Mobbed by monkeys and soaring above the city on a lofty hilltop, the ‘Monkey Temple’ is a fascinating, chaotic jumble of Buddhist and Hindu iconography.

 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

The compound is centred on a gleaming white stupa, topped by a gilded spire painted with the eyes of the Buddha. Depictions of these eyes appear all over the Kathmandu Valley.

 

Coming to Swayambhunath is an intoxicating experience, with ancient carvings jammed into every spare inch of space and the smell of incense and butter lamps hanging heavy in the air. The mystical atmosphere is heightened in the morning and evening by local devotees who make a ritual circumnavigation of the stupa, spinning the prayer wheels set into its base. It is a great place to watch the sun set over Kathmandu.

 

According to legend, the Kathmandu Valley was once a lake – geological evidence supports this – and the hill now topped by Swayambhunath rose spontaneously from the waters, hence the name swayambhu, meaning ‘self-arisen’.

 

The emperor Ashoka allegedly visited 2000 years ago, but the earliest confirmed activity here was in AD 460. During the 14th century, Mughal invaders from Bengal broke open the stupa in the search for gold, but the stupa was restored and expanded over the following centuries.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Sights


Eastern  Stairway

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal


There are two ways to approach Swayambhunath temple, but by far the most atmospheric is the stone pilgrim stairway that climbs the eastern end of the hill. Constructed by King Pratap Malla in the 17th century, this steep stone staircase is mobbed by troops of rhesus macaques, who have made an artform of sliding down the steep handrails. A word of advice: keep foodstuffs out of sight of these simian hoodlums!

 


          From a collection of brightly painted Buddha statues at the bottom of the hill, the steps climb past a series of chaitya and bas-reliefs, including a stone showing the birth of the Buddha, with his mother Maya Devi grasping a tree branch. You can often see Tibetan astrologers reading fortunes here. At the top, the steps are lined with pairs of Garudas, lions, elephants, horses and peacocks, the ‘vehicles’ of the Dhyani Buddhas. Near the end of the climb is the ticket office (there’s another one at the western entrance, near the tourist bus park). When you reach the top, remember to walk around the stupa in a clockwise direction.

  


Great Thunderbolt

Great Thunderbolt
 

          At the top of the eastern stairway is an enormous, brass-plated dorje (thunderbolt), one of the core symbols of Tibetan Buddhism. Known as the vajra in Sanskrit, the thunderbolt is a symbol of the power of enlightenment, which destroys ignorance, but is itself indestructible. In rituals the dorje is used to indicate male power, while female power is represented by a ceremonial bell.


          Around the pedestal supporting the symbol are the animals of the Tibetan calendar; flanking the plinth are the Anantapura and Pratapura temples, two slender, Indian-style shikhara temples built by King Pratap Malla in the 17th century. Nearby is a viewpoint and a raised area with telescopes for hire.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Swayambhunath Stupa
The Swayambhunath stupa is one of the crowning glories of Kathmandu Valley architecture. This perfectly proportioned monument rises through a whitewashed dome to a gilded spire, from where four faces of the Buddha stare out across the valley in the cardinal directions. The noselike squiggle below the piercing eyes is actually the Nepali number ek (one), signifying unity, and above is a third eye signifying the all-seeing insight of the Buddha.

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal  


          The entire structure of the stupa is symbolic – the white dome represents the earth, while the 13-tiered, beehivelike structure at the top symbolises the 13 stages that humans must pass through to achieve nirvana.


          The base of the central stupa is ringed by prayer wheels embossed with the sacred mantra om mani padme hum (‘hail to the jewel in the lotus’). Pilgrims circuiting the stupa spin each one as they pass by. Fluttering above the stupa are thousands of prayer flags, with similar mantras, which are said to be carried to heaven by the winds. Set in ornate plinths around the base of the stupa are statues representing the Dhyani Buddhas – Vairocana, Ratnasambhava, Amitabha, Amocha Siddhi (Amoghasiddhi) and Aksobhya – and their shakti (consorts). These deities represent the five qualities of Buddhist wisdom.

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal  


Stupa Platform
The great stupa is surrounded on all sides by a veritable sculpture garden of religious monuments. At the rear of the stupa, next to a small, poorly lit museum of Buddhist statuary, is the Kagyud-school Dongak Chöling gompa , set above a brick path . Take your shoes off to view the murals inside.


North of the pilgrim shelter is the golden pagoda-style Hariti (Ajima) Temple , with a beautiful image of Hariti, the goddess of smallpox. This Hindu goddess, who is also responsible for fertility, illustrates the seamless interweaving of Hindu and Buddhist beliefs in Nepal.


Mounted on pillars near the Hariti Temple are figures of Tara making the gesture of charity, with an upturned palm. In fact, there are two Taras – Green Tara and White Tara – said to symbolise the Chinese and Nepali wives of King Songtsen Gampo, the first royal patron of Buddhism in Tibet. The Taras are also female consorts to two of the Dhyani Buddhas.


Nearby, bronze images of the river goddesses Jamuna and Ganga guard an eternal flame in a cage. Northwest of these statues is a garden of ancient chaityas, and at the back of this group is a slick black statue of Dipankara, carved in the 7th century. Also known as the ‘Buddha of Light’, Dipankara is one of the ‘past Buddhas’ who achieved enlightenment before the time of Siddhartha Gautama, the historical Buddha. Also note the black chaityas set atop a yoni – a clear demonstration of the mingling of Hindu and Buddhist symbology.

a 6m-high figure of Sakyamuni, the historical Buddha  


Back at the northeast corner of the complex is the Shree Karmaraja Mahavihar , a Buddhist temple enshrining a 6m-high figure of Sakyamuni, the historical Buddha. A prayer service takes place every day at around 4pm, accompanied by a cacophony of crashing cymbals, honking horns and the rumbling chanting of Sutras (Buddhist texts).


Symbols of the five elements – earth, air, water, fire and ether – can be found around the hilltop. Behind the shikhara-style Anantapura temple are shrines dedicated to Vasupura , the earth symbol, and Vayupura , the air symbol. Nagpura , the symbol for water, is a stone set in a muddy pool just north of the stupa, while Agnipura , the symbol for fire, is the red-faced god on a polished boulder on the northwestern side of the platform. Shantipura, the symbol for the sky, is north of the platform, in front of the Shantipura building.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Western Stupa
If you follow either path leading west from the main stupa, you will reach a smaller stupa near the car park for tourist buses. Just behind is a gompa surrounded by rest houses for pilgrims and an important shrine to Saraswati, the goddess of learning. At exam time, many scholars come here to improve their chances, and school children fill the place during Basanta Panchami, the Festival of Knowledge.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

Getting there & away
You can approach Swayambhunath by taxi (Rs 80), by bicycle or as part of an easy stroll from Kathmandu. Taxis can drop you at the bottom of the eastern stairway or at the car park atop the western side. The latter is closer to the stupa but the steep eastern pilgrim stairway offers the more interesting approach. Safa tempo No 20 (Rs 7) shuttles between Swayambhunath's eastern stairway and Kathmandu's Sundhara district (near the main post office).

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

 

A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  Holy monkeys at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 Holy monkeys at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

          The hilltop Swayambhunath temple on the outskirts of Kathmandu. This imposing structure is popularly known as the "Monkey Temple" because its often vicious wild monkeys are allowed to scamper among the trees on the temple's hill, terrifying visitors who have to hike up a lengthy stairway to reach the temples.

 

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

 

 

Aerial View of Swayambhunath temple

 

 

Aerial View of Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

Aerial View of Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

 

Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

  Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

         Swayambhunath: This is one of the world's most glorious Buddhist Chaityas. It is said to be 2,000 years old. Painted on the four sides of the spire’s base are the  all-seeing eyes of Lord Buddha. It is 3km west of  Kathmandu city and is situated on a hillock about 77m above the level of the Kathmandu Valley and hence  commands an excellent view of the Valley. This Stupa  is the oldest of its kind in Nepal. It was listed in the  UNESCO World Heritage Monument List in 1979.

 แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 08:29 น. )
 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #186 Jefferson 2019-08-25 06:17
Aw, this was a really nice post. Taking a few minutes and actual effort to make a top notch article…
but what can I say… I hesitate a whole lot and
don't manage to get anything done.

My blog ... plus500 alternatives: https://warnerjain3.hatenablog.com/entry/2019/08/13/051835
อ้างอิง
 
 
0 #185 Royce 2019-08-24 22:34
The difficulty might be marketing your site so visitors will gett the products
you are offering. Take a goodd look at your
lens to view whether it's brimming with ads aand links, or even otherwise.


Here is myy web blog: sic bo payout table: http://pub.Licwordtiredplane.s.j.a.d.e.d.i.m.p.u@www.studioalt.ru/info.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fcastagnahd.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%3Esic+bo+jackpot%3C%2Fa%3E
อ้างอิง
 
 
0 #184 Gina 2019-08-24 12:09
These types of never like to preent a blanket too be able to baby with wrong name spelling and signature.
In case you are just trying to get goijg with video, this iis the great service
it.

Look at my web blog :: new play8oy: http://pittsburghsteel.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.atvcapital.info%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.bid%2Fdownloads%2F217-download-playboy
อ้างอิง
 
 
0 #183 Velma 2019-08-24 00:23
hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something
new from right here. I did however expertise several technical issues
using this site, as I experienced to reload the site many times previous to
I could get it to load properly. I had been wondering if your web
hosting is OK? Not that I'm complaining, but sluggish
loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your
respective fascinating content. Make sure you update this again very soon.

Also visit my homepage :: bulgaria: https://www.foxnews.com/
อ้างอิง
 
 
0 #182 Clara 2019-08-23 18:30
Associated witth they're relevant, interesting, and informative.
Most Search engines do not use the keywords meta-tags any whole lot more.
If own played the board game Othello, then you have played Reversi.


My site ... permainan joker123: http://ideaya.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=truecoursecapitaladvisors.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918kiss.bid%2Fgames%2Fjoker-123%26gt
อ้างอิง
 
 
0 #181 Lachlan 2019-08-22 06:30
Practicinng good a play8oy online: http://indiahospitality.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ace333.gdn%2Findex.php%2Fdownload%2F19-play8oy casino bankroll management
is undeniably worthwhile. Focusing on bonus and free cash takes your
attention away from what in order to missing. There can be a VIP club offering five VIP levels.
อ้างอิง
 
 
0 #180 Nate 2019-08-21 15:21
At first glance it appears to be impossible to reach the
dizzy heights of physical exercise search on Google. Achievable put any phrase
in search engine and you can bet that a million web pages come up.

So the chances of climbing up the rankings to the top does seem to be very low.In order to get ranked higher in Google you ought find
out how much competition a person. Say for instance your site is about
Soccer Tips locations has videos with soccer tricks, tips and how strengthen your title.
You will can be based on the actual search term.I recommend this book for anyone, whether experience
that an individual serious worries or not; the tips within can assist
anyone to overcome those shadowy demons that may actually be wrecking your behind the scenes.However, Google also analyzes where the "votes" came from.
If your site gets links from high-quality, authority sites with high PR, then your site benefits more from
links from those high PR site sites than from links from non-authority or low PR online.


There is an additional effective solution to bring popularity for your own site and in which done through link share.
Link exchange can result within a good page rank for web site and can improve the google search ranking.


Now it is an available domain name that is sort of short yet reflects your main topic word that's.
When you have found a few go the firm is accredited there are any will be about to
expire that you're able to grab and look that list. If you see anything thats close coming from what you wanted or better, check its page rise.


You then start to hold back anxiously with your site to get listed, and look for your listing and
google engines repeatedly, without any success. A variety of you in order to get agitated, and start submitting to your search engines again, and again.

Keep your articles short. You'll be able to generate more
attention online prone to can keep articles speedy.
As you know, online users have restricted attention span and they would be happy if purchase offer them the involving information they want without wasting their a period of time.
It would also help if utilized make visitors scannable simply
put readers can easily find the knowledge that they
truly need and skip those ones that have been of little interest for
them.

Look into my web site :: joker123 download: http://ace333.gdn/index.php/download/24-joker123
อ้างอิง
 
 
0 #179 Retha 2019-08-21 14:51
Herre we will discuss along with you whhy you end up being training this style over
any various other. Looking for a quick snawck but not sure what
you aare inn the atmosphere for?

Review my web-site: live roulette genting: http://Peertree.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Www.Wellsinternationalgroup.com%2Fagb%2Findex.php
อ้างอิง
 
 
0 #178 Bernie 2019-08-20 13:55
This site was... how do I say it? Relevant!! Finally
I've found something which helped me. Thanks
a lot!

Feel free to surf to my website believe psychic abilities: https://Www.Mefop.it/search/search.php?search=1&type=and&results=10&query=http%3A%2F%2FXtaewa.com%2Fmember%2Fspace.php%3Fuid%3D438965%26do%3Dblog%26id%3D424717
อ้างอิง
 
 
0 #177 Sonya 2019-08-20 04:08
Its such as you read my thoughts! You appear to grasp so much about this, such
as you wrote the e book in it or something. I
believe that you simply could do with some % to force the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog.
A fantastic read. I will definitely be back.

Also visit my blog; immobili
in affitto a Livorno: http://www.goldwellnessacademy.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=683714
อ้างอิง
 
 
0 #176 Brianna 2019-08-19 02:15
Playing poier can can bbe a very advantageous game if you know the tips for the game properly.
You will discover several people who play
poker to make money. Today, people prefer playing poker
online because there's a lot of upsides with out.


This really all rrs determined bby the pai ggow poker.

Soome of these games have a higher payback andd better odds.

These slot machines are considered loose want . player could expect notice a better ROI than if had
been holding to play low paying slots. If the sign says there
is often a 98% payback, you comprehend is a lokse video slot.

Thhis doesn't result in if you play $50 that you'll have
a wwin $48. This means over a period of time (thousands sometimes countless spins) the pay out
will be 98%. Anything is possible during
the time you are playing a product. You could lose all of tthe cash or hit
a jackpot. It is not that difficult to find the better paying goldfish casino slot games: http://mwiofficeproducts.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=stlukesmagicvalley.org%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%2Findex.php%2Fother-games%2Fplay8oy machines in a live casino 888: https://www.888casino.com/, with patience
effectively little detective work.

In general, if you follow previously mentioned strategy you
happen to be a trend follower and plenty of players
utilize past data in their betting strategy are users.

Still, there are some players that although they take past data into account they bet against the revealed pattern and are named accordingly breakers.


One understands roulette towards very core can easily argue that perhaps the one
thing a roulette system is capable of is in order to form
for otherwise random game. With no system, every roulette game may upward random and frustrating body can win as easily as
she / he can misplace. Of course, the randomness lingers even having a system, but then, the player has a method to adjust to whatever outcome the
game presents. This creates improvement dynamic gameplay than intended, wherein it is easy to play on for long without seeing boredom.How accomplishes this lesson contact real life? Life isn't about the quantity
of successes and failures you experience. You also have to find the magnitude.
When you perceive the stipulations of your own are ripe
for success in some area, that's the time to bet significant.
Plus there are also situations in have a chance to see what results you're getting, and in case they show promise,
you can raise your bet even higher.

The W City Center Chicago Hotel is offering an evening of drinks, dinning,
and dancing throughout their three newly renovated ballrooms, the Miami Room, Vegas
Room, and Chicago House. Another popular party is at the Hyatt Regency with
JACK-FM. Televised yearly, they host a celebration that includes an open bar, buffet, and two party bedrooms.
This year's entertainment is at the band 7th Heaven collectively with a DJ.


To conclude, a roulette system isn't a tool anyone can use to secure
winnings in roulette. It is, however, something
the best enhance your game, passing it structure and making it
a whole lot more entertainment.
อ้างอิง
 
 
0 #175 Tuyet 2019-08-18 08:12
WOW just what I was searching for. Came here by searching for budapest

my weblog parkolas: https://www.origo.hu
อ้างอิง
 
 
0 #174 Aaron 2019-08-17 14:35
Creating a blog service end up being the a little confusing in the beginning, many affiliates you set up
your blog, you will realize around the globe not a big deal after
each and every. The problem most develop iis bureau.
Where do you start up? How do you wrap up?

Write to ones niche. Search for the group persons that have an interest on your topic and write for
them, decide on the right posts titles, keywords and what type
of of information thiis group is seeking.

http://i.scdn.co/image/b770634b2c8c534b2526927cac3d93c88488b371

Don't you want to be among the list of cool little ones?
Of course you do, especially if the other kids happen to get your level of competition. You
can bet dollars to navy beans that some of this businesses you will be
competing with are actively marketing online. So why let them have a good edge over for you?
You are the better choice ok, enough fooling.

One with the most popular social networking sites is MySpace.
Initially thought of as a destination for teens to spend time and chat and the
playground for music lovers and their fans, many business owners have
discovered they can market their product and services
very successfully, including network entrepreneurs. The following your top ten creative
ways you can use MySpace to generate free leads for your network marketing home smaller business.


Your lens should have good content. People, by nature, hate being bombarded by commercials and ads.
Have a look at your lens and then determine whether it's
brimming with ads and links, or even otherwise.


Punctuation - Don't confuse your readers with simple mistakes like "Theyre ensuing should be they're" make sure that
you they exactly what your mentioning. Don't use BIG words brand new wii console use SMALL words either - Avoid the use of humongous words such as "Today sounds like a incessant day" stronger confuse your potential customers.
Don't use small words either such as "Lol omg, today was fab"
Men and women is familiar with the shortened words.

But is a good product/service/blog topic does unhealthy their niche - Certain care review considered it is, they're not going with regard to
interested. Hence, approach popular blogs Within your NICHE.
Realize popular blog owners are small managers first.
So you have to serve their needs (ie, the needs of their audience).There a great old adage making money comes this make people.

If you extend your friendship to site your website and help them to feel welcome and
"at home " present. They will return for another enjoyable get.
They may just like your site so often they may even click an Adsense ad to see what else they like.


My homepage - play8oy: http://3win8.city/other-games/play8oy/26-play8oy
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack