A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

แบบสำรวจ

ท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรอยู่ ?
 

Search

ผู้เข้าเว็บขณะนี้

เรามี 144 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Swayambhunath Stupa (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2015 เวลา 06:32 น.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

A journey up to the Buddhist temple and Unesco World Heritage Site of Swayambhunath is one of the definitive experiences of Kathmandu. Mobbed by monkeys and soaring above the city on a lofty hilltop, the ‘Monkey Temple’ is a fascinating, chaotic jumble of Buddhist and Hindu iconography.

 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

The compound is centred on a gleaming white stupa, topped by a gilded spire painted with the eyes of the Buddha. Depictions of these eyes appear all over the Kathmandu Valley.

 

Coming to Swayambhunath is an intoxicating experience, with ancient carvings jammed into every spare inch of space and the smell of incense and butter lamps hanging heavy in the air. The mystical atmosphere is heightened in the morning and evening by local devotees who make a ritual circumnavigation of the stupa, spinning the prayer wheels set into its base. It is a great place to watch the sun set over Kathmandu.

 

According to legend, the Kathmandu Valley was once a lake – geological evidence supports this – and the hill now topped by Swayambhunath rose spontaneously from the waters, hence the name swayambhu, meaning ‘self-arisen’.

 

The emperor Ashoka allegedly visited 2000 years ago, but the earliest confirmed activity here was in AD 460. During the 14th century, Mughal invaders from Bengal broke open the stupa in the search for gold, but the stupa was restored and expanded over the following centuries.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Sights


Eastern  Stairway

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal


There are two ways to approach Swayambhunath temple, but by far the most atmospheric is the stone pilgrim stairway that climbs the eastern end of the hill. Constructed by King Pratap Malla in the 17th century, this steep stone staircase is mobbed by troops of rhesus macaques, who have made an artform of sliding down the steep handrails. A word of advice: keep foodstuffs out of sight of these simian hoodlums!

 


          From a collection of brightly painted Buddha statues at the bottom of the hill, the steps climb past a series of chaitya and bas-reliefs, including a stone showing the birth of the Buddha, with his mother Maya Devi grasping a tree branch. You can often see Tibetan astrologers reading fortunes here. At the top, the steps are lined with pairs of Garudas, lions, elephants, horses and peacocks, the ‘vehicles’ of the Dhyani Buddhas. Near the end of the climb is the ticket office (there’s another one at the western entrance, near the tourist bus park). When you reach the top, remember to walk around the stupa in a clockwise direction.

  


Great Thunderbolt

Great Thunderbolt
 

          At the top of the eastern stairway is an enormous, brass-plated dorje (thunderbolt), one of the core symbols of Tibetan Buddhism. Known as the vajra in Sanskrit, the thunderbolt is a symbol of the power of enlightenment, which destroys ignorance, but is itself indestructible. In rituals the dorje is used to indicate male power, while female power is represented by a ceremonial bell.


          Around the pedestal supporting the symbol are the animals of the Tibetan calendar; flanking the plinth are the Anantapura and Pratapura temples, two slender, Indian-style shikhara temples built by King Pratap Malla in the 17th century. Nearby is a viewpoint and a raised area with telescopes for hire.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Swayambhunath Stupa
The Swayambhunath stupa is one of the crowning glories of Kathmandu Valley architecture. This perfectly proportioned monument rises through a whitewashed dome to a gilded spire, from where four faces of the Buddha stare out across the valley in the cardinal directions. The noselike squiggle below the piercing eyes is actually the Nepali number ek (one), signifying unity, and above is a third eye signifying the all-seeing insight of the Buddha.

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal  


          The entire structure of the stupa is symbolic – the white dome represents the earth, while the 13-tiered, beehivelike structure at the top symbolises the 13 stages that humans must pass through to achieve nirvana.


          The base of the central stupa is ringed by prayer wheels embossed with the sacred mantra om mani padme hum (‘hail to the jewel in the lotus’). Pilgrims circuiting the stupa spin each one as they pass by. Fluttering above the stupa are thousands of prayer flags, with similar mantras, which are said to be carried to heaven by the winds. Set in ornate plinths around the base of the stupa are statues representing the Dhyani Buddhas – Vairocana, Ratnasambhava, Amitabha, Amocha Siddhi (Amoghasiddhi) and Aksobhya – and their shakti (consorts). These deities represent the five qualities of Buddhist wisdom.

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal  


Stupa Platform
The great stupa is surrounded on all sides by a veritable sculpture garden of religious monuments. At the rear of the stupa, next to a small, poorly lit museum of Buddhist statuary, is the Kagyud-school Dongak Chöling gompa , set above a brick path . Take your shoes off to view the murals inside.


North of the pilgrim shelter is the golden pagoda-style Hariti (Ajima) Temple , with a beautiful image of Hariti, the goddess of smallpox. This Hindu goddess, who is also responsible for fertility, illustrates the seamless interweaving of Hindu and Buddhist beliefs in Nepal.


Mounted on pillars near the Hariti Temple are figures of Tara making the gesture of charity, with an upturned palm. In fact, there are two Taras – Green Tara and White Tara – said to symbolise the Chinese and Nepali wives of King Songtsen Gampo, the first royal patron of Buddhism in Tibet. The Taras are also female consorts to two of the Dhyani Buddhas.


Nearby, bronze images of the river goddesses Jamuna and Ganga guard an eternal flame in a cage. Northwest of these statues is a garden of ancient chaityas, and at the back of this group is a slick black statue of Dipankara, carved in the 7th century. Also known as the ‘Buddha of Light’, Dipankara is one of the ‘past Buddhas’ who achieved enlightenment before the time of Siddhartha Gautama, the historical Buddha. Also note the black chaityas set atop a yoni – a clear demonstration of the mingling of Hindu and Buddhist symbology.

a 6m-high figure of Sakyamuni, the historical Buddha  


Back at the northeast corner of the complex is the Shree Karmaraja Mahavihar , a Buddhist temple enshrining a 6m-high figure of Sakyamuni, the historical Buddha. A prayer service takes place every day at around 4pm, accompanied by a cacophony of crashing cymbals, honking horns and the rumbling chanting of Sutras (Buddhist texts).


Symbols of the five elements – earth, air, water, fire and ether – can be found around the hilltop. Behind the shikhara-style Anantapura temple are shrines dedicated to Vasupura , the earth symbol, and Vayupura , the air symbol. Nagpura , the symbol for water, is a stone set in a muddy pool just north of the stupa, while Agnipura , the symbol for fire, is the red-faced god on a polished boulder on the northwestern side of the platform. Shantipura, the symbol for the sky, is north of the platform, in front of the Shantipura building.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Western Stupa
If you follow either path leading west from the main stupa, you will reach a smaller stupa near the car park for tourist buses. Just behind is a gompa surrounded by rest houses for pilgrims and an important shrine to Saraswati, the goddess of learning. At exam time, many scholars come here to improve their chances, and school children fill the place during Basanta Panchami, the Festival of Knowledge.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

Getting there & away
You can approach Swayambhunath by taxi (Rs 80), by bicycle or as part of an easy stroll from Kathmandu. Taxis can drop you at the bottom of the eastern stairway or at the car park atop the western side. The latter is closer to the stupa but the steep eastern pilgrim stairway offers the more interesting approach. Safa tempo No 20 (Rs 7) shuttles between Swayambhunath's eastern stairway and Kathmandu's Sundhara district (near the main post office).

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

 

A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  Holy monkeys at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 Holy monkeys at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

          The hilltop Swayambhunath temple on the outskirts of Kathmandu. This imposing structure is popularly known as the "Monkey Temple" because its often vicious wild monkeys are allowed to scamper among the trees on the temple's hill, terrifying visitors who have to hike up a lengthy stairway to reach the temples.

 

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

 

 

Aerial View of Swayambhunath temple

 

 

Aerial View of Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

Aerial View of Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

 

Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

  Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

         Swayambhunath: This is one of the world's most glorious Buddhist Chaityas. It is said to be 2,000 years old. Painted on the four sides of the spire’s base are the  all-seeing eyes of Lord Buddha. It is 3km west of  Kathmandu city and is situated on a hillock about 77m above the level of the Kathmandu Valley and hence  commands an excellent view of the Valley. This Stupa  is the oldest of its kind in Nepal. It was listed in the  UNESCO World Heritage Monument List in 1979.

 แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 08:29 น. )
 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #285 Petra 2019-11-19 03:57
Why is it illegal to edit genes of babies? https://www.cbc.ca/news/health/china-sci... I wonder if
you can figure that out all by yourself.

my web site - keywords: https://www.intporn.com/forums/amateur-xxx-videos/4159100-elite-voyeur-scenes-upskirt-dressroom-beach-cabine-151.html
อ้างอิง
 
 
0 #284 Angeles 2019-11-14 23:39
Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your
situation; many of us have created some nice practices
and we are looking to trade techniques with other folks, why not shoot
me an e-mail if interested.

Also visit my web-site - click here: http://www.answerthai.com/index.php?qa=user&qa_1=holtthorsen82
อ้างอิง
 
 
0 #283 Steve 2019-11-14 22:45
If you want to get a great deal from this post then you have to apply these techniques to your won website.


Feel free to visit my homepage; Indogenting: http://edawahtech.com/heduerp/node/46309
อ้างอิง
 
 
0 #282 Juan 2019-11-13 23:27
I'll immediately seize your rss feed as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.

Do you have any? Kindly let me recognise in order that I may subscribe.
Thanks.

Feel free to surf to my homepage :: casino games: https://iwinclub365.com/
อ้างอิง
 
 
0 #281 Eartha 2019-11-13 04:06
I could not resist commenting. Exceptionally well written!

Also visit my site ... maripoker: http://www.advertisingtraining.co.uk/UserProfile/tabid/12112/UserID/4928667/language/en-US/Default.aspx
อ้างอิง
 
 
0 #280 Modesta 2019-11-12 21:31
Someone necessarily assist to make significantly posts
I would state. This is the first time I
frequented your website page and thus far? I amazed with the research
you made to make this actual put up extraordinary.
Wonderful process!

Also visit my web site :: online poker: https://www.goodreads.com/topic/show/20812047-being-victorious-in-online-poker-tips?tab=author
อ้างอิง
 
 
0 #279 Aja 2019-11-12 06:23
It is the best time to make some plans for the longer term and it is time to be happy.

I have read this publish and if I may just I want to
recommend you few fascinating things or suggestions. Perhaps
you can write next articles relating to this article.
I want to learn even more things about it!

Also visit my homepage; Indogenting: http://bb02.cimafoundation.org:8080/mediawiki/index.php/User:JKGDannielle
อ้างอิง
 
 
0 #278 Ahmed 2019-11-12 05:32
This info is worth everyone's attention. Where can I find out more?Take a look at my blog post: Want a Psychic Reading?: http://Xtaewa.com/member/space.php?uid=247652&do=blog&id=239531
อ้างอิง
 
 
0 #277 Jayden 2019-11-12 03:32
Aw, this was an incredibly good post. Spending some
time and actual effort to make a very good article… but
what can I say… I put things off a whole lot and don't seem to get nearly anything done.


my homepage; Domino Qiu Qiu: http://callman.co.kr/index.php?mid=qa&document_srl=397157
อ้างอิง
 
 
0 #276 Dana 2019-11-10 17:32
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and
was hoping maybe you would have some experience with something
like this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward
to your new updates.

Feel free to surf to my blog; online slot: https://iwinclub365.com/en/lottery
อ้างอิง
 
 
0 #275 Louise 2019-11-10 12:41
I really love your blog.. Excellent colors & theme.
Did you create this web site yourself? Please reply back as I'm wanting to create my own personal blog and would love to know where you got
this from or exactly what the theme is called.
Cheers!

Also visit my web site: Domino Qiu Qiu: https://Jurnal.Uns.Ac.id/SHES/comment/view/26724/0/196920
อ้างอิง
 
 
0 #274 Miguel 2019-11-09 06:14
Greetings I am so thrilled I found your webpage, I really found
you by accident, while I was searching on Aol for something
else, Anyways I am here now and would just like to say
many thanks for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don't have time to read through it all at the
moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do
keep up the excellent work.

Also visit my web-site slot games: https://iwinclub365.com/en/livecasino
อ้างอิง
 
 
0 #273 Adrianne 2019-11-09 02:06
Superb blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many options out there that I'm totally overwhelmed ..
Any ideas? Appreciate it!

Take a look at my web blog: Online Psychic Readings: http://Agloos.com/story.php?title=runtime-error-31
อ้างอิง
 
 
0 #272 Rene 2019-11-09 01:25
I think the admin of this web page is actually working hard in favor of
his web site, because here every material is quality based material.


Here is my web site Agen poker qq: http://Fanblogs.jp/americaiitokodori/archive/1/0?reload=2018-06-17T11%3a55%3a03
อ้างอิง
 
 
0 #271 Gabriele 2019-11-07 00:08
We are a group of volunteers and opening a new scheme
in our community. Your website offered us with valuable information to work on. You've done a
formidable job and our whole community will be grateful to you.


Also visit my blog post :: acheter
des vues youtube: https://allinone.life/blog/5002/are-you-presently-a-video-advertising-amateur-these-tips-might-help/
อ้างอิง
 
 
0 #270 Margie 2019-11-07 00:05
Fantastic post however , I was wondering if you could write
a litte more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate
a little bit more. Thank you!

Here is my website; Is He
Right For Me?: http://Www.Ktpusan.com/NEW/bin/search/add.php?sid=
อ้างอิง
 
 
0 #269 Toby 2019-11-06 11:54
I visited several web pages however the audio quality for
audio songs existing at this web site is truly fabulous.


Check out my web site :: When Will You be Successful?: http://Www.Gholaf.com/doc/2965/read.html
อ้างอิง
 
 
0 #268 Margret 2019-11-06 05:43
Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your website,
how could i subscribe for a weblog web site?

The account helped me a applicable deal. I were a little
bit familiar of this your broadcast offered shiny clear concept

Visit my site :: Get Accurate Answers Now!: http://www.allsuche.de/cgi-bin/suchen.pl?suchworte=How+To+Discover+A+Good+Psychic+(And+The+Warning+Indicators+A+Reading+Might+Be+A+Sham)
อ้างอิง
 
 
0 #267 Mamie 2019-11-06 05:32
This piece of writing will assist the internet users for setting up new website or even a weblog from start to end.


Also visit my web site Real
Psychics Readings!: Http://Www.Twitter7.com/space.php?uid=10877&do=blog&id=49073
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack