A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

แบบสำรวจ

ท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรอยู่ ?
 

Search

ผู้เข้าเว็บขณะนี้

เรามี 366 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Swayambhunath Stupa (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2015 เวลา 06:32 น.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

A journey up to the Buddhist temple and Unesco World Heritage Site of Swayambhunath is one of the definitive experiences of Kathmandu. Mobbed by monkeys and soaring above the city on a lofty hilltop, the ‘Monkey Temple’ is a fascinating, chaotic jumble of Buddhist and Hindu iconography.

 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

The compound is centred on a gleaming white stupa, topped by a gilded spire painted with the eyes of the Buddha. Depictions of these eyes appear all over the Kathmandu Valley.

 

Coming to Swayambhunath is an intoxicating experience, with ancient carvings jammed into every spare inch of space and the smell of incense and butter lamps hanging heavy in the air. The mystical atmosphere is heightened in the morning and evening by local devotees who make a ritual circumnavigation of the stupa, spinning the prayer wheels set into its base. It is a great place to watch the sun set over Kathmandu.

 

According to legend, the Kathmandu Valley was once a lake – geological evidence supports this – and the hill now topped by Swayambhunath rose spontaneously from the waters, hence the name swayambhu, meaning ‘self-arisen’.

 

The emperor Ashoka allegedly visited 2000 years ago, but the earliest confirmed activity here was in AD 460. During the 14th century, Mughal invaders from Bengal broke open the stupa in the search for gold, but the stupa was restored and expanded over the following centuries.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Sights


Eastern  Stairway

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal


There are two ways to approach Swayambhunath temple, but by far the most atmospheric is the stone pilgrim stairway that climbs the eastern end of the hill. Constructed by King Pratap Malla in the 17th century, this steep stone staircase is mobbed by troops of rhesus macaques, who have made an artform of sliding down the steep handrails. A word of advice: keep foodstuffs out of sight of these simian hoodlums!

 


          From a collection of brightly painted Buddha statues at the bottom of the hill, the steps climb past a series of chaitya and bas-reliefs, including a stone showing the birth of the Buddha, with his mother Maya Devi grasping a tree branch. You can often see Tibetan astrologers reading fortunes here. At the top, the steps are lined with pairs of Garudas, lions, elephants, horses and peacocks, the ‘vehicles’ of the Dhyani Buddhas. Near the end of the climb is the ticket office (there’s another one at the western entrance, near the tourist bus park). When you reach the top, remember to walk around the stupa in a clockwise direction.

  


Great Thunderbolt

Great Thunderbolt
 

          At the top of the eastern stairway is an enormous, brass-plated dorje (thunderbolt), one of the core symbols of Tibetan Buddhism. Known as the vajra in Sanskrit, the thunderbolt is a symbol of the power of enlightenment, which destroys ignorance, but is itself indestructible. In rituals the dorje is used to indicate male power, while female power is represented by a ceremonial bell.


          Around the pedestal supporting the symbol are the animals of the Tibetan calendar; flanking the plinth are the Anantapura and Pratapura temples, two slender, Indian-style shikhara temples built by King Pratap Malla in the 17th century. Nearby is a viewpoint and a raised area with telescopes for hire.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Swayambhunath Stupa
The Swayambhunath stupa is one of the crowning glories of Kathmandu Valley architecture. This perfectly proportioned monument rises through a whitewashed dome to a gilded spire, from where four faces of the Buddha stare out across the valley in the cardinal directions. The noselike squiggle below the piercing eyes is actually the Nepali number ek (one), signifying unity, and above is a third eye signifying the all-seeing insight of the Buddha.

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal  


          The entire structure of the stupa is symbolic – the white dome represents the earth, while the 13-tiered, beehivelike structure at the top symbolises the 13 stages that humans must pass through to achieve nirvana.


          The base of the central stupa is ringed by prayer wheels embossed with the sacred mantra om mani padme hum (‘hail to the jewel in the lotus’). Pilgrims circuiting the stupa spin each one as they pass by. Fluttering above the stupa are thousands of prayer flags, with similar mantras, which are said to be carried to heaven by the winds. Set in ornate plinths around the base of the stupa are statues representing the Dhyani Buddhas – Vairocana, Ratnasambhava, Amitabha, Amocha Siddhi (Amoghasiddhi) and Aksobhya – and their shakti (consorts). These deities represent the five qualities of Buddhist wisdom.

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal  


Stupa Platform
The great stupa is surrounded on all sides by a veritable sculpture garden of religious monuments. At the rear of the stupa, next to a small, poorly lit museum of Buddhist statuary, is the Kagyud-school Dongak Chöling gompa , set above a brick path . Take your shoes off to view the murals inside.


North of the pilgrim shelter is the golden pagoda-style Hariti (Ajima) Temple , with a beautiful image of Hariti, the goddess of smallpox. This Hindu goddess, who is also responsible for fertility, illustrates the seamless interweaving of Hindu and Buddhist beliefs in Nepal.


Mounted on pillars near the Hariti Temple are figures of Tara making the gesture of charity, with an upturned palm. In fact, there are two Taras – Green Tara and White Tara – said to symbolise the Chinese and Nepali wives of King Songtsen Gampo, the first royal patron of Buddhism in Tibet. The Taras are also female consorts to two of the Dhyani Buddhas.


Nearby, bronze images of the river goddesses Jamuna and Ganga guard an eternal flame in a cage. Northwest of these statues is a garden of ancient chaityas, and at the back of this group is a slick black statue of Dipankara, carved in the 7th century. Also known as the ‘Buddha of Light’, Dipankara is one of the ‘past Buddhas’ who achieved enlightenment before the time of Siddhartha Gautama, the historical Buddha. Also note the black chaityas set atop a yoni – a clear demonstration of the mingling of Hindu and Buddhist symbology.

a 6m-high figure of Sakyamuni, the historical Buddha  


Back at the northeast corner of the complex is the Shree Karmaraja Mahavihar , a Buddhist temple enshrining a 6m-high figure of Sakyamuni, the historical Buddha. A prayer service takes place every day at around 4pm, accompanied by a cacophony of crashing cymbals, honking horns and the rumbling chanting of Sutras (Buddhist texts).


Symbols of the five elements – earth, air, water, fire and ether – can be found around the hilltop. Behind the shikhara-style Anantapura temple are shrines dedicated to Vasupura , the earth symbol, and Vayupura , the air symbol. Nagpura , the symbol for water, is a stone set in a muddy pool just north of the stupa, while Agnipura , the symbol for fire, is the red-faced god on a polished boulder on the northwestern side of the platform. Shantipura, the symbol for the sky, is north of the platform, in front of the Shantipura building.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

Western Stupa
If you follow either path leading west from the main stupa, you will reach a smaller stupa near the car park for tourist buses. Just behind is a gompa surrounded by rest houses for pilgrims and an important shrine to Saraswati, the goddess of learning. At exam time, many scholars come here to improve their chances, and school children fill the place during Basanta Panchami, the Festival of Knowledge.

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

Getting there & away
You can approach Swayambhunath by taxi (Rs 80), by bicycle or as part of an easy stroll from Kathmandu. Taxis can drop you at the bottom of the eastern stairway or at the car park atop the western side. The latter is closer to the stupa but the steep eastern pilgrim stairway offers the more interesting approach. Safa tempo No 20 (Rs 7) shuttles between Swayambhunath's eastern stairway and Kathmandu's Sundhara district (near the main post office).

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

 

 

A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 A monkey at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  Holy monkeys at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 Holy monkeys at Swayambhunath Temple, Kathmandu, Nepal

 

          The hilltop Swayambhunath temple on the outskirts of Kathmandu. This imposing structure is popularly known as the "Monkey Temple" because its often vicious wild monkeys are allowed to scamper among the trees on the temple's hill, terrifying visitors who have to hike up a lengthy stairway to reach the temples.

 

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

  Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

  

 

 Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

 Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

 

 

Aerial View of Swayambhunath temple

 

 

Aerial View of Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

Aerial View of Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

 

Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

  Swayambhunath temple after a 7.8 magnitude quake hit the region On April 25, 2015.

 

 

Swayambhunath Stupa  (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal 

Swayambhunath Stupa   (Monkey Temple), Kathmandu, Nepal

 

 

         Swayambhunath: This is one of the world's most glorious Buddhist Chaityas. It is said to be 2,000 years old. Painted on the four sides of the spire’s base are the  all-seeing eyes of Lord Buddha. It is 3km west of  Kathmandu city and is situated on a hillock about 77m above the level of the Kathmandu Valley and hence  commands an excellent view of the Valley. This Stupa  is the oldest of its kind in Nepal. It was listed in the  UNESCO World Heritage Monument List in 1979.

 แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ตุลาคม 2015 เวลา 08:29 น. )
 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #12 Tia 2020-06-04 01:46
%arandom_nchor_t ext%: “http://www.ranksphere.com/hy.hydra2web.co”

Если у вас нет Tor браузера, то рекомендуем скачать его на официальном сайте и установить.
Только если у тебя нету Тор браузера, то зайти с обычного браузера на онион зеркала не получится.

Переходи по этой ссылке и пользуйся зеркалом с обычного
браузера? HYDRARUZXPNEW4A F - Официальный
сайт HYDRA (основной адрес магазина, адаптивен для любого браузера).
На Гидре совершаются анонимные покупки:
их нельзя отследить, а сам магазин работает 24/7, и
вы в любое время можете обратиться в техническую
поддержку для решения любого вопроса.
Очень часто сайт Гидры не доступен,
как правило из за Ddos атак, которые устраивают большое количество конкурентов и мошенников, с целью
во время недоступности сайта, переманить клиентов на свои ресурсы.
На данный момент, ценники по всем товарам стали вполне приятными,
но учитывая постоянный рост аудитории и геометрически увеличивающиеся количество новых голов Гидры,
цены претерпят в будущем корректировку, скорее всего рынок будет
диктовать правила снижения ценников, для более интересной, конкуретной борьбы за клиентов.Поэтому крайне важно знать реальные адреса Гидры, которые вы можете посмотреть
на нашем сайте. С ним вы сможете попасть на реальный адрес Гидры, который
не может заблокировать Роскомнадзор или
отнять домен регистратор.
Этот адрес находится в DarkNet.
Этот способ достаточно удобен, но в последнее время наблюдаются задержки в поступлении денежных средств.
Если во время обмена что-то пошло
не так, нужно связаться с технической поддержкой сайта, контакты
указаны в нижней части сайта.
Продавцы могут нанимать
плохих кладменов, которые будут крысить
драгоценные граммы товаров, или вообще прятать товар так,
что вы его либо не найдёте с первого раза, либо он испортится или искать его будит сильно палевно,
из за того, что спрятан он в
многолюдном месте. Действительно
важно - товар и цены, сказать, что на
Hydra разнообразный товар, это ничего не сказать, в наличии разномастные документы на все случаи жизни ОСАГО, акцизные марки табака и алкоголя,
водительские удостоверения разнообразных стран, дипломы высших учебных заведений,
получение гражданства Украины или Молдовы, дебетовые карты всевозможных банков, сим-карты операторов
связи России, Азии, Европы, флешки с Tails, схемы заработка, и разумеется разнообразные
психо-активные вещества,
марихуана, амфетамин, героин, бошки, гашиш,
a-pvp, mdvp, экстази, грибы, марки, кокаин, мефедрон, полный список
смотрите сами. Ценообразование , нам
хотелось бы сказать, что цены на
Hydra tor копеечные и всё раздают даром, но это не так.
Он самый надежный и быстрый, но достаточно неудобный в использовании.
Как известно в наш век, хороший товар - хорошо
стоит, и можно было бы ужаснуться ценам, которые были
изначально, но рыночная экономика сыграла
злую шутку, и новые головы (новые продавцы), чтобы заполучить приток клиентов к себе, стали
снижать цены до разумных, тем самым
начиная демпинговать, принуждая других игроков рынка со временем также снижать
стоимость, так как вечно получить сверхприбыль нельзя.
Конечно такой огромный супермаркет
в онионе ярко выделяется и сильно заметен, он привлекает
разносторонную публику и, вполне вероятно, именно это желание всего и вся
может сыграть злую шутку, но ведь для этого у Гидры на
каждое дело своя голова, отрубишь
одну вырастут две, как известно, на
данный момент это лидер рынка, за что и занимает
первую строчку нашего рейтинга.
Дальше под нашим микроскопом
будет изучен весь диковинный зверь,
но давайте о главном, то что действительно важно для каждого пользователя и потенциального
покупателя.


Разумеется доступен предзаказ, но здесь уже лучше обговаривать нюансы с продавцом.
Администрация выкладывает новые ссылки и
зеркала десятками штук в сутки,
поэтому о проблемах с доступом можно забыть.
Hydra onion - криптомаркет нового поколения, работает на огромной территории всего бывшего Союза, на данный момент плотно "заселены" продавцами все районы Российской
Федерации, функционирует 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, круглосуточная онлайн-поддержка, авто-гарант, автоматизирован ные продажи за рубли или биткоин.

В связи с блокировкой ссылки
Hydra onion периодически проводятся обновления
зеркал для обхода блокировки.
В связи с блокировкой ссылки Hydra onion периодически проводятся обновления зеркал для
обхода блокировки. История
блокировки HYDRA берет начало с осени 2017 года, после наложения запрета РКН на
подобные площадки. По заявлению администрации
Hydra tor, сайт полностью рукописный, что даёт гарантию отсутствия общеизвестных уязвимостей в безопасности,
насколько нам известно писался
код Hydra onion сайта более года, "супермаркет"
работает с 2015 года, никаких новостей об утечке данных, взломе, краж биткоинов за это время
не было, из чего имеем полное право сделать вывод, что сайт безопасный.
Сотрудники Гидры отвечают быстро в любое время суток.
Have a look at my homepage: https://hy.hydra2web.co: https://www.028go.com/home.php?mod=space&uid=630555&do=profile&from=space
อ้างอิง
 
 
0 #11 Roseanne 2020-06-03 04:05
Good information. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon).
I have saved it for later!

Check out my homepage ... Eric Fritzke Trinity Team-Keller Williams Preferred: https://youtu.be/ijn_gNK3PGA
อ้างอิง
 
 
0 #10 Holly 2020-05-31 09:58
many thanks a great deal this web site is actually formal
as well as informal

Also visit my blog - sexy2call: http://morethan.me/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sexy2call.com%2Fescortsgirls%2Fescort-girls-in-hod-hasharon%2F
อ้างอิง
 
 
0 #9 Barb 2020-05-31 05:37
I was just searching for this info for a while.
After 6 hkurs of continuous Googleing, finally I goot it in your site.

I wonder what iis the lack of Google strategy that ddo not rank this type
of informative sites in top of the list. Normally the
top websites aree full of garbage.

Also visit myy homepage ... One Way Furniture Custtomer Reviews [Vnashemnazvani inetslovcraftim ine.Ru: https://vnashemnazvaniinetslovcraftim ine.ru/user/ChasJersey67/]
อ้างอิง
 
 
0 #8 Mammie 2020-05-29 08:10
Hello, I read your new stuff like every week.

Your story-telling style is witty, keep doing what you're doing!


Feel free to visit my page - hanaladydotcom: https://www.strava.com/athletes/46229575
อ้างอิง
 
 
0 #7 Sylvia 2020-05-29 02:58
each time i used to read smaller content which also clear their motive, and that is also happening with this
article which I am reading at this place.

my web page ... situs judi slot qq online terpercaya: https://dhial.org/diccionario/index.php?title=Slot_Video_Tertinggi_Yang_Becus_Anda_Temukan
อ้างอิง
 
 
0 #6 Jessie 2020-05-28 13:49
Superb post but I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?

I'd be very grateful if you could elaborate
a little bit further. Cheers!

Feel free to visit my page ... mature mom xxx (https://www.aishamassage.com/: https://www.aishamassage.com/tantric-massage-in-london/)
อ้างอิง
 
 
0 #5 Barbra 2020-05-27 20:44
It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this superb blog!
I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google
account. I look forward to fresh updates and will share this site with my Facebook group.

Chat soon!

Also visit my weblog slot: http://www.hokislot88.net
อ้างอิง
 
 
0 #4 Noelia 2020-05-26 14:42
Hurrah! After all I got a weblog from where I be able
to in fact take valuable information regarding
my study and knowledge.

my blog post beeg japanese mom (www.goldtantriclondon.com: https://www.goldtantriclondon.com/)
อ้างอิง
 
 
0 #3 Edwin 2020-05-25 15:10
เกมไอ้หน้าหมีน่ าเล่นจังว่ะ

Here is my homepage - download joker123 pc: http://company44.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.indianfishing.in%2F%3Fp%3D
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack