A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

แบบสำรวจ

ท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรอยู่ ?
 

Search

ผู้เข้าเว็บขณะนี้

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สร้างคนดีด้วยวิธีที่เก่าแก่ที่สุดแต่ทันสมัยที่สุด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2016 เวลา 07:25 น.

 
หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย
 
 
 

 • คนดีมีคุณค่ากว่าคนเก่ง  ถ้าทั้งเก่งทั้งดียิ่งมีคุณค่ามหาศาล

      - ปลูกฝังความดีก่อน  ความเก่งจะตามมาไม่ยากนัก  (เช่น  นักเรียนที่เกิดสำนึกของความกตัญญู  ก็จะตั้งใจเรียนเพื่อไม่ให้พ่อแม่ผิดหวังเสียใจ)
      - แต่ถึงจะไม่เก่ง  ถ้ามีความดีก็มีค่ากว่าคนเก่งแต่ขาดคุณธรรมมิใช่หรือ  
        (ตัวอย่างคนเก่งแต่เลว  มีให้เห็นมากมายในสังคม  เขาสามารถทำร้าย  ทำลาย  ครอบครัว  สังคม  และชาติบ้านเมืองได้อย่างอำมหิต  โดยไม่สะทกสะท้าน  ด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยม  แถมแยบยล  จับผิดยากอีกด้วย)
      - ถ้าส่งเสริมแต่ความเก่ง  แล้วละเลยความดี  เห็นทีจะวิบัติแน่
        (ท่านพุทธทาส  :  ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ)

 

 

 

 • สร้างคนดีไม่ใช่เรื่องยาก  ลงทุนไม่มากอย่างที่คิด

      - สร้างความดีที่ตัวเองก่อน  :  ฝึกการข่มใจ  เอาชนะใจตัวเองให้ได้ทีละเล็กละน้อย 

       (บัลลังก์ใจ  นั่งได้ที่เดียว  ถ้าได้ธรรมมาครองใจ  ก็จะไม่มีที่ว่างให้กิเลส  แต่ถ้าปล่อยให้กิเลสครองบัลลังก์ใจ  ธรรมก็ไร้อำนาจ)

      - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม  (สิบปากว่า  ไม่เท่าตาเห็น)


     

 

 

 

 

 

 • การฝึกจิต  เป็นวิธีสร้างคนดีที่โบราณที่สุดแต่ทันสมัยที่สุด

      - โบราณที่สุด  เพราะค้นพบมากว่า 2,600 ปี  โดยพระพุทธเจ้า  มหาศาสดาเอกของโลก

      - ทันสมัยที่สุด  เพราะผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ผลไม่แตกต่างจากเมื่อสองพันกว่าปีก่อนยังคงทันสมัยอยู่เสมอ

      - เป็นยาดีที่มีประสิทธิภาพชะงัดทั้งในการฆ่าเชื้อ (กิเลส)  และสร้างภูมิคุ้มกัน


 

 

 


 • จิตนั้นสำคัญไฉน  ทำไมจึงต้องฝึกจิต

      - พระพุทธองค์ทรงค้นพบว่า  “ใจเป็นใหญ่  ใจเป็นประธาน  ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ” (ใจเป็นนาย  กายเป็นบ่าว)
      - นักวิทยาศาสตร์ทางจิตก็ค้นพบสอดคล้องกันว่า  พฤติกรรมของเรามีจิตเป็นผู้สั่งไม่ใช่สมอง  
        (สมองรับคำสั่งจากจิต)
      - ถ้าจิตดีก็จะสั่งกายให้พูดดี  ทำดี  ถ้าจิตชั่วก็จะสั่งกายให้พูดชั่ว  ทำชั่ว
      - การแก้ทุกข์  แก้ปัญหา  แก้พฤติกรรม  ที่ตรงจุดที่สุดคือ  แก้ที่จิต (บุญ – บาป, ดี – ชั่ว, สุข – ทุกข์ เริ่มที่จิต)

 

 

 


 • จำเป็นต้องไปเข้าคอร์สฝึกปฏิบัติหรือไม่

      - จำเป็น ! สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานและควบคุมตัวเองได้น้อย  ยังต้องอาศัยการกำกับดูแลของครูฝึก
      - ไม่จำเป็น  สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและสามารถควบคุมตัวเองได้ดีแล้ว

 

 


 • ควรจัดค่ายคุณธรรมหรือไม่

   ค่ายคุณธรรมมีหลายรูปแบบ :
   - บางค่ายเน้นสันทนาการเพราะกลัวผู้เข้าอบรมเบื่อ :  เล่นเกมส์  ตลกเฮฮา  ดูการ์ตูน  ดูหนัง  ที่ไม่มีสารประโยชน์  เน้นสร้างความบันเทิงเป็นหลัก   ไม่ควรจัดเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและงบประมาณโดยใช่เหตุ  เพราะจะไม่ได้ผลทางจิตสำนึกเลย  และอาจได้ผลทางลบ  คือ  ทำให้จิตหยาบ
    - บางค่ายปลูกฝังคุณธรรมระดับความรู้ ความจำ จะได้ผลไม่มากนักเพราะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
   - บางค่ายปลูกฝังคุณธรรมระดับจิตสำนึก   ด้วยการปฏิบัติจิตหรือฝึกจิต  ถึงแม้จะต้องลงทุน  ลงแรงมาก  ก็ควรจัด เพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นตอ(จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร  จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน  การพัฒนาคนให้เริ่มที่จิต  พัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนา)

 

 

 


 • จัดค่ายพัฒนาจิตต้องไปวัด  หรือจัดที่โรงเรียน  หรือในชุมชุนก็ได้

     - จัดที่ไหนก็ได้   ถ้าปัจจัยเอื้อพร้อมมากก็จะได้ผลสูงมาก  ถ้าปัจจัยเอื้อน้อยผลก็จะลดลงตามลำดับ
     - แต่การจัดที่วัดจะได้กำไรเพิ่ม  คือทำให้เด็กหรือผู้เข้าอบรมใกล้ชิดพุทธศาสนามากขึ้น  อาจส่งผลให้ชอบเข้าวัดมากขึ้น  ทั้งนี้ต้องเป็นวัดที่พระภิกษุในวัดปฏิบัติดี  น่าศรัทธาเลื่อมใส  บรรยากาศในวัดสะอาด  ร่มรื่น

 

 


 • ปัจจัยเอื้อต่อความสำเร็จมีอะไรบ้าง

 

      - ปัจจัยภายใน คือ  ความเพียรพยายาม  ความตั้งใจ  และความมีวินัยของผู้ปฏิบัติ
      - ปัจจัยภายนอก    ได้แก่
       1. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สงบ  ร่มรื่น โดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นป่าเขา  การได้เห็นสีเขียวทำให้จิตใจผ่อนคลาย  เกิดความสงบได้ง่าย  พระพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูอาจารย์  ที่มุ่งความหลุดพ้น  จึงต้องหลีกเร้นจากความวุ่นวายในเมือง  เข้าไปหาความสงบในป่า  ซึ่งจะทำให้เห็นความเคลื่อนไหวของจิตได้ละเอียดขึ้น


       2. หลักสูตรและเนื้อหา   ที่มีองค์ประกอบดังนี้
 
           • สอนถูก  คือ  ใช้หลักไตรสิกขา  (ศีล  สมาธิ  ปัญญา)  ฝึกการเจริญสติอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรม
           • สอนดี คือ  เดินสายกลาง  ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป  เหมาะสมกับวุฒิภาวะและพื้นฐานของผู้ปฏิบัติ  ผู้จัดหลักสูตร  ต้องหาความพอดีหรือทางสายกลางของผู้ปฏิบัติแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม  

 


       3. วิทยากร ที่มีความสามารถและตั้งใจในการถ่ายทอดหรือนำปฏิบัติ  มีจิตวิทยาในการเสริมแรงหรือลงโทษตามสถานการณ์ที่เหมาะสม


       4. ความร่วมมือจากโรงเรียนหรือหน่วยงานที่นำนักเรียนหรือบุคลากรมาปฏิบัติในการช่วยวิทยากรกำกับดูแลให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจปฏิบัติ  

           แม้ปัจจัยภายในจะไม่เอื้อเพราะผู้อบรมส่วนใหญ่ถูกบังคับให้มาปฏิบัติ  แต่ถ้าปัจจัยภายนอกพร้อม  สามารถพลิกจิตของผู้ที่มามืดให้กลับสว่างได้

 

  


 แนะนำ “แดนธรรมวะภูแก้ว”

 

        วัดวะภูแก้ว  เป็นวัดที่หลวงพ่อพุธ  ฐานิโยสร้างเป็นวัดแรกในชีวิตของท่าน  เมื่อการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จไปประมาณ 80%  หน่วยศึกษานิเทศก์  กรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 11  ได้นำคณะครูไปอบรมสมาธิเป็นรุ่นแรกในปี พ.ศ. 2532  จากนั้นได้มีการอบรมครู  นักเรียน  ข้าราชการ  ภาคเอกชน  อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  เฉลี่ยปีละ 12,000 – 14,000 คน  มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 300,000 คน(ข้อมูลปี 2559)
 
 
        กระทรวงศึกษาธิการ  โดยท่านปลัดกระทรวง  สุรัฐ  ศิลปอนันต์  ได้ตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นศูนย์ที่ 2  ของประเทศ  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2542
 
 
        วันที่  24  มิถุนายน  2544  หลวงตามหาบัว  ญาณสัมปันโน  ได้เมตตามารับผ้าป่าช่วยชาติ  และแสดงธรรมโปรดญาติโยมและนักเรียนที่มาเข้าอบรม  
 
 
        ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  วัดวะภูแก้ว  มีความพร้อมด้านปัจจัยภายนอกที่กล่าวมาข้างต้นค่อนข้างสูง  จึงได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ เช่น


        • วัดวะภูแก้ว  ได้รับสมญานามเป็น  “แดนธรรมวะภูแก้ว”  ในคำขวัญของอำเภอสูงเนิน
 
       • ได้รับการประเมินจากศูนย์คุณธรรมว่าเป็น 1 ใน 4   โครงการที่ถือว่าประสบผลสำเร็จ (ประเมิน 50 โครงการทั่วประเทศ  โดยคณะผู้ประเมินที่มาสังเกตการณ์การอบรมอย่างใกล้ชิด  ไม่ใช่ประเมินโดยเอกสาร)
 
      • เป็น 1 ใน 56 สถานที่ปฏิบัติธรรมระดับประเทศ  ที่ได้รับการแนะนำว่าเหมาะสมกับการมาปฏิบัติธรรม

 

 


 
 
 


 

พลิกจิตได้ในเวลาสั้นๆ

 


การเจริญสติอย่างต่อเนื่อง  แม้จะใช้เวลาสั้นๆ (3–5 วัน)  ก็สามารถสร้างจิตสำนึกหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  จากลบเป็นบวกได้  ดังคำกล่าวที่ว่า  สติมาปัญญาเกิด


และนี่คือทัศนะของผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  วัดวะภูแก้ว

 

 

 


... ที่สุดของชีวิตที่ได้มาเรียนรู้และปฏิบัติธรรม  ทำให้พวกผมมีกำลังใจที่จะออกจากที่นี่ไปเป็นคนดีมีศีลธรรม  นำธรรมะไปประกอบสัมมาอาชีพ  (ผู้ต้องขังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา )
 
 
...  ถ้าใครเคยหลงผิด  ขอให้จำไว้ว่า  จงนั่งทำสมาธินานๆ ก็จะมีสติ  จะได้ไม่หลงผิดอย่างผมอีก (ผู้ต้องขังทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา )
 
 
... การอบรมครั้งนี้ทำให้ผมเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานมาก  แต่ก่อนดูแลผู้ป่วยแค่ให้ได้ตามมาตรฐาน  ดูแลแค่กาย  แต่กลับจากอบรมครั้งนี้  ผมจะไปดูแลใจของผู้ป่วยด้วย  (พยาบาลวิชาชีพร.พ.มหาราชนครราชสีมา)
 
 
... ข้าพเจ้าโชคดีมากแค่ไหนแล้ว  ที่เกิดมาได้ทำงานที่ได้ทั้งบุญและได้เงินด้วย  ทำให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนทัศนคติจากไม่เคยชอบงานตัวเอง  ทำเพราะแม่อยากให้ทำงานโรงพยาบาล  แต่ตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกรักงานของตัวเอง  และยินดีบริการผู้ป่วยทุกท่าน (พยาบาลวิชาชีพร.พ.มหาราชนครราชสีมา)
 
 
... การได้มาอบรมพัฒนาจิต  ถือเป็นโอกาสสำคัญในการที่จะเรียนรู้จิตใจของตัวเอง  ชะล้างสิ่งไม่ดีที่สะสมและหมักหมมมานาน  ถือเป็นการ detox จิตใจ  เอาสิ่งสกปรกออก  ให้มีพื้นที่ในการรับสิ่งที่ดีและถูกต้อง  เสริมสร้างพลังจิตให้แข็งแกร่ง  และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทั้งทางโลกและทางธรรม (พยาบาลวิชาชีพร.พ.มหาราชนครราชสีมา)
 
 
...  การเข้าวัดครั้งนี้ได้ประโยชน์มาก  ทำให้มองชีวิตอย่างมีธรรมะ  มองโลกอย่างมีเหตุผลมากขึ้น ... ได้ทราบถึงหน้าที่ครูที่แท้จริง  มิใช่เป็นครูโจร  เป็นครูกรรมกร  เป็นครูขอทาน  แต่ต้องเป็นครูที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ (ครูร.ร.กู่สวนแตงพิทยาคม  อ.บ้านใหม่ไชยพจน์  จ.บุรีรัมย์)
 
 
...  ต้องขอบพระคุณ สพม.32  โดยเฉพาะท่าน ผอ.เขต  ที่ได้ให้ความสำคัญของการอบรมคุณธรรมครูใหม่ในครั้งนี้  ทำให้รู้สึกว่า  มีหลายๆ อย่างที่เราขาดหาย  หรือยังทำไม่เต็มที่ในความเป็นครู  โดยเฉพาะการเป็นครูด้วยใจ  อย่าคิดว่าจับพลัดจับผลูมาเป็นครู  ให้คิดว่าตัวเองโชคดีที่ได้เป็นครู  ได้เป็นผู้ให้และได้บุญมากมายนัก  (ครูร.ร.ตาจงพิทยาสรรค์     อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์)
 
 
... ขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆ อันเป็นมงคลชีวิตให้คณะครูและลูกศิษย์ของผม  ผมเห็นเขาดีขึ้น  มีวินัย  ดูแลตัวเองได้ดี  เรียบร้อยมาก  ยังชมให้ครูฟังว่า  ลูกศิษย์ของเรามาวัด 5 วัน  ดีขึ้นกว่าที่อยู่โรงเรียน 5-6 ปี  อยากให้ดีแบบนี้  ทุกวัน  พ่อแม่  ครู   จะต้องดีใจมาก  (ผู้บริหารสถานศึกษาร.ร.ลำปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์)
 
 
... รู้สึกว่าการเข้าค่ายนี้มีสาระ  ทำให้ผมได้คิดถึงบุญคุณของพ่อแม่และครูบาอาจารย์  ทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้น  ตรงต่อเวลา  จากเป็นคนที่ไม่อ่านหนังสือเลย  แต่มาอยู่ที่นี่ทำให้ผมรักการอ่านอย่างมาก  (นักเรียน ร.ร.กนกศิลป์พิทยาคม  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์)
 
 
... คนที่มีโอกาสเหมือนพวกผม  จะมีโอกาสเปลี่ยนชีวิต  เปลี่ยนเป็นคนที่ดีกว่าเดิม  เป็นคนดีของสังคม  เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่  วัดนี้ทำให้คนเป็นคน  และเห็นคุณค่าของตนเองมากขึ้น  ผมกล้าพูดเลยว่าธรรมะเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆ  (นักเรียนร.ร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม  อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ)

 

 

 

 


จิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีอย่างนี้จะยั่งยืนหรือไม่

 

 


        ไม่แน่!


จิตสำนึกหรือพฤติกรรมดีๆ ที่พลิกได้ในเวลาสั้นๆ จะยั่งยืนหรือไม่  ขึ้นอยู่กับ :
     • การปฏิบัติต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน  ด้วยการทำสมาธิ  และการทำการงานอย่างมีสติ  เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันทางจิต  (ถึงจะทำได้ไม่มาก  ก็ยังดีกว่าไม่ทำเลย  ยิ่งทำมากยิ่งได้มาก)
     • กำลังใจจากครอบครัวและโรงเรียน  เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันอย่างดี
     • การต่อยอดจากโรงเรียน  ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  เช่น  การเน้นให้นักเรียนทำสมาธิในการเรียนด้วยความจดจ่อ  ทำสมาธิ (หลับตาดูจิต  ดูลมหายใจ)  5 นาทีก่อนเรียน  ใส่บาตร  ฟังธรรม  บำเพ็ญจิตอาสา ฯลฯ
 
มาช่วยกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความดีไว้ในจิต  ให้ธรรมได้ครองบัลลังก์ใจ ไล่กิเลสไม่ให้มีที่อยู่ ชีวิตจะมีสุข  คนดีจะมีมาก  สังคมจะน่าอยู่  โลกจะสวยด้วยใจของเรา

 

 

 
“เรามาอบรมสั่งสอนเด็กๆ ปลูกฝังนิสัยไว้  ถึงแม้เวลานี้อาจจะไม่มีผลอะไรก็ตาม
แต่พอโตขึ้นรู้เดียงสา  มันนึกถึงเอง  นี่! หลวงพ่อคิดเอาอย่างนี้”
หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย

 

 

 
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2016 เวลา 08:48 น. )
 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
0 #12 Ulrike 2017-10-16 00:52
You've made some decent points there. I checked on the internet to learn more
about the issue and found most people will go along with your
views on this website.

My web blog จำหน่ายเครื่องม ือมากมายหลากหลา ย สว่านไฟฟ้า สว่านไฟฟ้าไร้สา ย เครื่องขัดกระดา ษทราย เครื่องตัด
เครื่องฉีดน้ำพล ังสูง เครื่องตัดองศา ปั้มลม และอีกมากมาย เครื่องมือช่างค ุณภาพสูง แกร่งทนทาน ให้ผลลัพธ์งานฝี มือคุณภาพ เพื่อช่างคุณภาพ เช่นคุณ: http://toolfit.lnwshop.com/
อ้างอิง
 
 
0 #11 Amy 2017-10-14 11:58
Really when someone doesn't understand after that its up to other visitors
that they will help, so here it happens.

Feel free to surf to my website: ศูนย์รวมอุปกรณ์ การช่างออนไลน์ ราคามิตรภาพ คุณภาพเกินราคา ส่งไวได้ของเร็ว คิดถึงเครื่องมื อช่างนึกถึงเรา จำหน่ายเครื่องม ือช่างคุณภาพ สว่านไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า
เครื่องเชื่อม ที่ยิงลูกแม๊ก เครื่องขัดกระดา ษทราย คุณภาพสูง เพื่องานช่างคุณ ภาพสำหรับท่าน All About Tool: http://allabouttool.lnwshop.com/
อ้างอิง
 
 
0 #10 Minnie 2017-10-03 17:08
Pretty! This has been an incredibly wonderful post. Thanks for supplying this information.

Look into my web-site - จักรยานไฟฟ้าพับ ได้: https://www.facebook.com/ScootRider-1968153353404312/
อ้างอิง
 
 
0 #9 Magnolia 2017-10-02 22:47
It's the best time to make some plans for the future and it's
time to be happy. I've read this publish and
if I may just I desire to recommend you few attention-grabbing things or tips.
Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
I wish to read even more issues about it!

My blog: scooter: https://www.facebook.com/ScootRider-1968153353404312/
อ้างอิง
 
 
0 #8 Finlay 2017-10-02 08:43
Valuable info. Fortunate me I discovered your web site accidentally, and I'm shocked why this accident did
not took place earlier! I bookmarked it.

My web page: ใช้คอมพิวเตอร์: http://www.remarkable-women.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=furforkid.lnwshop.com
อ้างอิง
 
 
0 #7 Delbert 2017-09-11 12:27
Hello there, I believe your site may be having web browser
compatibility problems. When I take a look
at your site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up!
Besides that, great site!

Here is my website - จักรยานพับได้: https://www.facebook.com/ScootRider-1968153353404312/
อ้างอิง
 
 
0 #6 Shana 2017-09-06 09:04
Really when someone doesn't know after that its up to other users that they will
assist, so here it happens.

Here is my blog โต๊ะทำการบ้านเด ็กตามหลักสรีระศ าสตร์: http://holidayscrubs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=furforkid.lnwshop.com
อ้างอิง
 
 
0 #5 Jaqueline 2017-09-03 03:46
เริ่มจากเว็บแรกที่เป็นเว็บในตำนาน เพราะเป็นเจ้าแรกๆ .


เวลาที่เราเห็นภาพสวยๆ มักจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลาย ซึ่งภาพที่ดีก็จะดึงความสนใจ รวมถึงเล่าเรื่องได้โดยไม่ต้องอธิบายอะไรมาก- เริ่มจากเว็บแรกที่เป็นเว็บในตำนาน: http://bit.ly/2iD9e7M vdo VDO สำหรับงานแต่งงาน การ์ดแต่งงาน งานบวช
.
เริ่มทดลองใช้ฟรี foսrteen- สำหรับงานแต่งงาน: http://miloyhqx63073.blog2learn.com/6425047/ ต่อจำนวนเพื่อนที่เชิญ!
ถ้าอัปเกรดบัญชี ถ้าอัปเกรดบัญชี คุณจะได้รับ.

หมอดูคนที่ว่าอาจจะดูแม่นก็ได้ ก็ผมเป็นแบบน้นจริงๆ” ภาพสาวงามในชุดกึ่งเปลือย หากแต่งดงามแบบศิลป์-
ถ้าอัปเกรดบัญชี: http://emilioqyho30630.tinyblogging.com/--7398526 เป็นอีกหนึ่งวันดีดีที่ผมประทับใจ ขอบอกว่า ก็สวยไปอีก .

ภาพสวยยามเหมันต์ ณ ปราสาทมัตซึเอะการที่ได้สัมผัสกับความสวยงามของฤดูทั้ง
three- ปราสาทมัตซึเอะการที่ได้สัมผัสกับความสวยงามของฤดูทั้ง: http://bit.ly/2wCRjnJ และนำเสนอรูปสินค้าบนสื่อออนไลน์
โหลดภาพคำคม สื่อความหมายบอกความในใจผ่านภาพคำคม คนสองคนที่ไม่กล้าเอ๋ยปากจะพูดกัน แม้จะพยายามสักเท่าไหร่ก็ไม่กล้าสักที .

รูปภาพทั้งหมดของคุณมีการสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัย จัดกลุ่ม- จัดกลุ่ม: https://is.gd/HOy7L3 XPᏚ .

- bit.ly: http://bit.ly/2xqR9NA นำเสนอ
.
จริงๆแล้ว ในโลกปัจจุบันนี้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลง่ายมาก
มันอยู่ที่ว่าใครจะรู้แหล่งมากกว่า คนนั้นได้เปรียบ เว็บไซต์ที่มีภาพสวยๆให้ใช้โหลดภาพฟรีแบบ ...

จะถ่ายรูปฟรีออกมาเป็นอย่างไร???-
...

จะถ่ายรูปฟรีออกมาเป็นอย่างไร???: http://griffinfnuc85285.aioblogs.com/431747/
บอร์ดโชว์รูปฟรีทั่วไป ได้ทุกรูปแบบ โชว์รูปบนเว็บ ให้เพื่อนๆ ได้ศึกษาการถ่ายภาพ หรือเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆดู.

เคล็ดลับสำหรับ "รูปสวย"- ได้ทุกรูปแบบ: https://tinyurl.com/ybonvzaq ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพอะไร กล้องจะช่วยจัดการปัญหาการปรับตั้งค่าให้ทั้งหมด
รูปติดบัตร รูปแฟชั่น รูป สำหรับงานแต่งงาน
อัลบั้ม- รูป: http://bit.ly/2wCV8tc ToneCurve
เดรสงานตัดเข้ารูปสวยเก็บทรง กระโปรงแบบผ่าหลัง เนื้อผ้าแบบชาแนล นี้เรายอมรับว่าเป็นสินค้าที่ดีเลยตัวหนึ่ง เราจึงแนะนำให้ท่านลูกค้า ได้มาจับจองเป็นเจ้าของ .


เคยได้ยินชื่อเกมนี้กันไหม- ได้มาจับจองเป็นเจ้าของ: http://bit.ly/2wD5pFC หรือ องค์ประกอบภาพ และคำขวัญ ในตอนบ่าย ทีมงามส่วนส่งเสริมและเผยแพร่
ก็ขอนำเอาผลงานเล็กๆ น้อยๆ- น้อยๆ: https://is.gd/0kybb6 หรือ Twitter และรูปฟรีอัพเดทเป็นประจำ
รูปภาพคําคม รวมเอามาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปโพสต์กันใน The identifiсation- identification: http://rowanemua84187.pointblog.net/--8450920 .

รูปภาพสวยๆ รวม รูปดารา
รูปการ์ตูน รูปน่ารัก ภาพหลุดดารา รูปสวยๆ-
รูปน่ารัก: http://griffinenub85295.blogkoo.com/-5010109 ว่าใครวาด สวยมาก ท่านชี้ไปบนภาพที่ฝาผนงห้อง ที่แพรวา วาดรูปกระเช้าดอกไม้ ภาพ
ภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้บทความหรือการนำเสนอสินค้าดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น- ที่แพรวา: https://is.gd/GwijfQ ของรูปภาพสวยๆ สิ่งแรกที่คุณควรทำคือลองให้โปรแกรม
แก้ไขรูปให้แบบอัตโนมัติ .

ช็อกโกแลตรูปทรงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปฟรีขวดเบียร์ ค้างคาว รวมไปถึงรูปทรงต่างๆ-
ของรูปภาพสวยๆ: http://bit.ly/2wWiZ6R company GB ถ้าอัปเกรดบัญชี คุณจะได้รับ.
ถ้าอัปเกรดบัญชี
คุณจะได้รับ.
หมอดูคนที่ว่าอาจจะดูแม่นก็ได้ ก็ผมเป็นแบบน้นจริงๆ”- คุณจะได้รับ.: http://jeffreypaiq41841.dsiblogger.com/400631/
the ไม่มีติดลิขสิทธิ์
ใครว่ารูปภาพสวยๆเป็นสิ่งไม่สำคัญ แต่นอกจากรูปสวยๆ
.
กระแสตอบรับในสมัยนั้นค่อนข้างดีสำหรับภาพนู้ด เริ่มมีดาราชื่นชอบ
ยกย่องว่าภาพสวยดี จุดประกายให้ผมเริ่มชักชวนติดต่อคนดัง- the: https://goo.gl/eo3C5U

ให้ภาพที่สวยงามเพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์.

ภาพช่วงกลางวัน
ภาพตนเอง หรือภาพทิวทัศน์ ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพอะไร
กล้องจะช่วยจัดการปัญหาการปรับตั้งค่าให้ทั้งหมด
ร้านถ่ายรูปฟรี- ให้ภาพที่สวยงามเพียงแค่กดปุ่มชัตเตอร์.: http://rylanvfnh52063.thezenweb.com/--9261471 โดยไปที่การตั้งค่า iso เพื่อให้ภาพเสมือนโปรมืออาชีพ ให้สัมผัสตั้งค่า.


เว็บที่รวมข้อมูล ความรู้ คาถา
รูปภาพ- ให้สัมผัสตั้งค่า.
เว็บที่รวมข้อมูล: https://tinyurl.com/y8qobqqm วาดรูปกระเช้าดอกไม้ ภาพ
ยิ่งธุรกิจที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์กับคนในโลกโซเชียลแล้ว ถ้ามีภาพสวยๆ มีสไตล์ .

มาเล่นกันสนุกๆ ดูรูปสวยๆเหล่านี้จากเกมพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมา-
วาดรูปกระเช้าดอกไม้: http://bit.ly/2wC4cym ที่ต้องมีการใช้รูปโปรไฟล์ และรูปฟรีอัพเดทเป็นประจำ รวมเอามาไว้ให้ทุกท่านได้นำไปโพสต์กันใน Ƭhe іdentification แบบคำใหนที่โดนใจ
ก็ลองเอาไปโพสต์ดูนะ- แบบคำใหนที่โดนใจ: https://goo.gl/ygLWdJ แล้วบอกเราว่าสี่เหลี่ยมไหนคือลูกบอล?

แบ่งปันบนเฟสบุ๊ค ทวีตบนทวิตเตอร์.
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ.

รูปภาพสวัสดีวันอังคารสวยๆ แจกความสดใสยามเช้า โหลดฟรี.
สวัสดีวันอังคารสดใส- แจกความสดใสยามเช้า: https://goo.gl/LVXzNE โชว์รูปบนเว็บ ให้เพื่อนๆ หรือเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆดู.


เคล็ดลับสำหรับ "รูปสวย"
ทุกครั้งที่เที่ยว
เมื่อออกท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ นอกจากความทรงจำของคุณที่จะบันทึกเรื่องราวต่างๆ- โชว์รูปบนเว็บ: https://tinyurl.com/ycxpj8ey จะเบ้ปากใส่แล้วไถผ่านรัวๆ
"ไม่ได้มีคอนเซ็ปต์อะไรเลย เวลาไปเที่ยวกับเพื่อนก็จะชอบรูปสวยๆ" ทีจะได้เห็นเราใส่ชุดว่ายน้ำเยอะ?
"ก็ไปทะเล ไปเที่ยว มันก็เป็นเรื่องธรรมดาใส่ชุดว่ายน้ำ .
มาเปลี่ยนผนังบ้านโล่งๆ- ทีจะได้เห็นเราใส่ชุดว่ายน้ำเยอะ?: https://tinyurl.com/ycopuzx2 การถ่ายภาพแนว Art การถ่ายภาพเส้นไฟ เป็นต้น .
ผู้ชายที่เข้มแข็งและเจ๋งที่สุดในชีวิตเราจะเป็นใครไปได้นอกจาก “คุณพ่อ” ภาพฟรีและเวกเตอร์ฟรี- “คุณพ่อ”: https://goo.gl/puKoL8
เมื่อช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา ญี่ปุ่นคงเป็นอีกสถานที่พักผ่อนของหลายคน แถมยังถ่ายรูปฟรีได้สวยระดับเทพ .
ตั้งอยู่ที่เกาะสวยงามของบอร์เนียว ซาบาห์เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐของมาเลเซีย พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติ วัฒนธรรมที่เด่นชัด- วัฒนธรรมที่เด่นชัด: http://claytondowh17418.alltdesign.com/-5237929 ฉบับนี้ จึงขอช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว พร้อมให้คุณได้เลือกดาวน์โหลดภาพสวยๆ ไปใช้งานต่อได้ฟรี! แต่จะมีเว็บใดบ้าง ..
แต่งรูป หลายช่อง- จึงขอช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว: http://bit.ly/2xqy9z7 จุดประกายให้ผมเริ่มชักชวนติดต่อคนดัง นักแสดงมาถ่ายแบบ
แหล่งรวม สาวเซ็กส์ซี่ รูปภาพ ภาพนักศึกษา ภาพการ์ตูน รูปน่ารัก- รูปภาพ: https://is.gd/qzwFqH .
โทนแบล็คสตรีท เป็นโทนภาพเหมาะกับการแต่งรูปพอร์ทเทรทที่ถ่ายในเมือง ถ้าอยู่ในที่ร่มไม่มีแสง ทำตามสูตรนี้ภาพจะเสียเอาได้.
แหล่งรวม รูปภาพสวยๆ สาวเซ็กส์ซี่ รูปภาพ- ทำตามสูตรนี้ภาพจะเสียเอาได้. แหล่งรวม: https://tinyurl.com/ybpdt4gd แจกความสดใสยามเช้า โหลดฟรี. รูปสวัสดีวันอังคารสวยๆพร้อมคำอวยพรเพราะๆทั้งแบบภาษาไทยและอังกฤษ.
หลายคนบ่นปวดหัวในการหาภาพสวยๆมาทำโฆษณาใน The shortcoming เพราะไม่เพียงแต่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อภาพให้ถูกลิขสิทธิ์
ในยุคที่การขายของออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักของธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมาก- The: https://goo.gl/QCgiKc กว่าใครๆ กรอบรูปสวยๆ ฉบับนี้ จึงขอช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว กับข้อมูลเว็บไซต์คลังรูปภาพสวยๆ พร้อมให้คุณได้เลือกดาวน์โหลดภาพสวยๆ ไปใช้งานต่อได้ฟรี!- ไปใช้งานต่อได้ฟรี!: http://bit.ly/2vwJxIk , เปลี่ยนภาพให้เป็นสีเทา .
ในยุคที่การขายของออนไลน์กลายเป็นช่องทางหลักของธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมาก การถ่ายรูป แต่งรูปฟรี และนำเสนอรูปสินค้าบนสื่อออนไลน์
เมื่อช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา- เมื่อช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา: http://bit.ly/2iDNMzV พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติ วัฒนธรรมที่เด่นชัด ภูทับเบิก มาหลายครั้ง แต่ละครั้งได้เห็นทะเลหมอกที่ไม่ซ้ำกันเลย เป็นอีกหนึ่งวันดีดีที่ผมประทับใจ ขอบอกว่า- ขอบอกว่า: http://travishqxf96306.blogofoto.com/416223/ ท่านชี้ไปบนภาพที่ฝาผนงห้อง ที่แพรวา ภาพ
ภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้บทความหรือการนำเสนอสินค้าดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ยิ่งธุรกิจที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์กับคนในโลกโซเชียลแล้ว ถ้ามีภาพสวยๆ มีสไตล์- ภาพ: https://tinyurl.com/ycnhy7jx วัดพระธาตุลำปางหลวง; วัดพระธาตุลำปางหลวง; ลำปาง; ไทยโบราณ; สถาปัตยกรรม; อิฐ พุทธศาสนา
เวลาทำสีให้สดขึ้น- อิฐ: http://bookmarkd.net/story2893050/โดยเฉพาะหย-างย-งก-บ-blogger วัดพระธาตุลำปางหลวง; วัดพระธาตุลำปางหลวง; ลำปาง; ไทยโบราณ; สถาปัตยกรรม; อิฐ พุทธศาสนา
เวลาทำสีให้สดขึ้น- ไทยโบราณ;: https://tinyurl.com/ybw2z2ug ปรับความสว่างคมชัด, ความอิ่มตัวของสี, เบลอ & Focus, หมุน, ตัด,- หมุน,: https://is.gd/qAH6Py .
ปัญหาลิขสิทธิ์ค่อนข้างละเอียดอ่อน ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเอารูปมาจากที่ไหนก็จะให้แหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน
บทความนี้จะแนะนำจุดถ่ายรูปสวย ๆ ที่แนะนำให้เพื่อน ๆ- ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเอารูปมาจากที่ไหนก็จะให้แหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน: https://is.gd/C2qnHc โมงเย็น ทางสวนจะเปิดไฟสีสสวยส่องไปที่พวงดอกไม้เป็นแพยาวติดกัน แชร์สถานะโดนใจ บนเฟซบุ๊ค ไลน์ จีพลัส วอซแอพ- ทางสวนจะเปิดไฟสีสสวยส่องไปที่พวงดอกไม้เป็นแพยาวติดกัน: http://thesocialwarrior.com/story2892868/background-ร-อภาพประกอบเว-บไซต-สวยๆ destroy แหล่ง .
ปกติแล้วหลายๆคนมักที่ชอบโพสต์รูปภาพสวยๆลงพวกโซลเชี่ยล กันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram- แหล่ง: https://goo.gl/u4vqxP ซึ่งแอพแต่งภาพที่ดีจะทำให้คุณเลือกรูปได้ง่ายขึ้น
บอร์ดโชว์รูปฟรีทั่วไป สำหรับใครที่ต้องการ โชว์รูปบนเว็บ ให้เพื่อนๆ ได้ศึกษาการถ่ายภาพ หรือเพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆดู.
เคล็ดลับสำหรับ- บอร์ดโชว์รูปฟรีทั่วไป: http://paxtonjtah07407.bloguetechno.com/--7354229 สด ล่าสุด ภาพน่ารัก แฟนบอลตาร้อนแห่แซ็วจังหวะมาดามเดียร์ดีใจ กอดพิธิวัตหลังยิงประตูได้.
ทุกวันนี้นั่งดูรูปฟรีเน็ตไอดอลทั้งหลาย นอกจากหน้าตาน่ารักของไอดอลวัยใสเหล่านั้นจะทำให้เราอิจฉาตาร้อนกันสุดๆ แล้ว- แล้ว: http://bookmarkport.com/story2892732/จากน-องๆ-ท-ส-งคำขว-ญย-งไม-พอ ภาพสต็อกสไตล์เอเชีย
เป็นเว็บที่ผู้เขียนว่า “มีสีสันที่สุด อารมณ์มาเต็มสุด” เนื่องจากเป็นเว็บที่รวมผลงานภาพถ่ายโดยช่างภาพ ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ฟรี .
โทนแบล็คสตรีท เป็นโทนภาพเหมาะกับการแต่งรูปพอร์ทเทรทที่ถ่ายในเมือง- “มีสีสันที่สุด: https://tinyurl.com/y7mww26a ภาพสร้างแรงบันดาลใจจากผู้ร่วมสนับสนุน Adobe d like ที่ได้รับการคัดสรร.
คำถามนี้ผมถูกถามบ่อย สำหรับเรื่องลิขสิทธิ์ภาพนั้น ในความจริงแล้ว- like: http://trentonwfnv62963.shotblogs.com/-3345065 ๆ ฮา มีสาระ สำหรับแชร์บนโซเชียลมีเดีย เช่น คำคมเฟซบุ๊ค ,- ฮา: https://goo.gl/jD3S9o ๆ ที่จะทำให้คุณ กับเรื่องลิขสิทธิ์อีกต่อไป รับรอง ความสวย ความคมชัด ระดับ- รับรอง: http://bookmarkease.com/story4930119/โดยเฉพาะอย-างย-งก-บ-blogger
ภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้บทความหรือการนำเสนอสินค้าดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ยิ่งธุรกิจที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์กับคนในโลกโซเชียลแล้ว มีสไตล์ .
มาเล่นกันสนุกๆ ดูรูปสวยๆเหล่านี้จากเกมพรีเมียร์ลีกที่ผ่านมา แล้วบอกเราว่าสี่เหลี่ยมไหนคือลูกบอล? แบ่งปันบนเฟสบุ๊ค- ภาพเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้บทความหรือการนำเสนอสินค้าดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น: http://bit.ly/2xG3XiI เป็นเกมภาพสวยหยดที่มีเนื้อหาแน่นชวนดราม่ามากๆ.
ไลฟ์สไตล์มันส์ๆ แบบวัยรุ่นยุคใหม่คงหนีไม่พ้นเรื่องการท่วงเที่ยวแบบลุยๆ รวมไปถึงการแชร์ภาพสวยๆ .
ใครก็ต้องมีแอคเค้าท์โซเชี่ยลไว้เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็น The identification- เป็นเกมภาพสวยหยดที่มีเนื้อหาแน่นชวนดราม่ามากๆ. ไลฟ์สไตล์มันส์ๆ: https://is.gd/ZBYN27 มักจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลาย ซึ่งภาพที่ดีก็จะดึงความสนใจ ในวงการโฆษณา .
รวมรูปภาพสวยๆ รูปภาพน่ารักๆ ให้กำลังใจ รูปภาพกวนๆ- ซึ่งภาพที่ดีก็จะดึงความสนใจ: http://bnewsworld.com/story1828162/จากน-องๆ-ท-ส-งคำขว-ญย-งไม-พอ Apple iDesigner .
เมื่อคุณต้องการปรับแก้ความสว่างและ disappointment ของรูปภาพสวยๆ สิ่งแรกที่คุณควรทำคือลองให้โปรแกรม- iDesigner: https://tinyurl.com/y9wrm3nr เวกเตอร์ ภาพวิดีโอ ... รับภาพ Adobe We d- d: https://tinyurl.com/y9xkjjtf ไม่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกวิธี พร้อมแชร์ คลิ๊กเลย
เป็นธรรมดาของช่างภาพทั้งมือใหม่ มือเก่า ที่อยากจะได้ผลงานที่สวยงาม และ ฉีกแนวไปจากการถ่ายภาพแบบปกติทั่วๆไป- ไม่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกวิธี: https://tinyurl.com/y7vsdw5r แฟนบอลตาร้อนแห่แซ็วจังหวะมาดามเดียร์ดีใจ กอดพิธิวัตหลังยิงประตูได้.
ทุกวันนี้นั่งดูรูปฟรีเน็ตไอดอลทั้งหลาย แล้ว เชื่อว่า ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อว่า คงจะแวบขึ้นมาในหัวของสาวๆ
กรอบรูป Pic- แล้ว: https://goo.gl/D1rU95
ทำไมกันนะ? อัพภาพขึ้น identification ทีไรแล้วภาพแตกทุกที เคยเป็นกันมั้ย? เวลาที่อยากจะอัพภาพสวยๆงามๆคมๆชัดๆเจนๆขึ้นไปโชว์ให้เพื่อนๆดูกันบน The- เวลาที่อยากจะอัพภาพสวยๆงามๆคมๆชัดๆเจนๆขึ้นไปโชว์ให้เพื่อนๆดูกันบน: http://bit.ly/2iEoiCu ในการช่วยตกแต่งรูปภาพ.
หลังจากที่เราได้ลองสัมผัสกับ Question สีทองไปแล้ว นอกจากสีใหม่ที่สวยงามขึ้น Question 5s ยังมีกล้องตัวใหม่ที่มีเพิ่มความสามารถเข้ามาหลายอย่าง
รวมกรอบรูปสวยๆ- สีทองไปแล้ว: https://tinyurl.com/ybr8o65u VDO Presentation การ์ดแต่งงาน งานบวช .
เริ่มทดลองใช้ฟรี fourteen วัน!- fourteen: https://goo.gl/Ayc3gN ในวงการโฆษณา .
รวมรูปภาพสวยๆ ให้กำลังใจ รูปภาพกวนๆ ภาพพื้นหลัง ภาพเคลื่อนไหว คลิกดูได้ที่นี่.
โหลดรูปภาพฟรี: http://bit.ly/2wMgAvZ- ในวงการโฆษณา: https://tinyurl.com/y96scr4p ภาพเวกเตอร์ ฟรีภาพ hd ฟรี รูปภาพฟรี แม่แบบเว็บไซต์ฟรี ไอคอนฟรี- ไอคอนฟรี: http://socialnetworkadsinfo.com/story2893084/แต-ป-ญหาค-อภาพจาก ไม่ต้องกังวล กับเรื่องลิขสิทธิ์อีกต่อไป ความสวย ความคมชัด ระดับ HD
ค้นหาภาพสต็อก ภาพประกอบ- กับเรื่องลิขสิทธิ์อีกต่อไป: https://tinyurl.com/y6wkvuk4 ให้คุณได้ตกแต่งภาพถ่ายแต่งรูป กรอบรูปใหม่ล่าสุด กรอรูปฮิตที่สุด กรอบรูปสำหรับสาวๆ แต่งรูปสวยๆ .
ก็รายได้ดีมากนี่นะแพร แม่ไม่มีสายตาของศิลปิน- กรอบรูปใหม่ล่าสุด: http://bit.ly/2xr7XUU และ ฉีกแนวไปจากการถ่ายภาพแบบปกติทั่วๆไป การถ่ายภาพแนว Art , การถ่ายภาพเส้นไฟ เป็นต้น- การถ่ายภาพเส้นไฟ: https://is.gd/HcePHm ก็ลองเอาไปโพสต์ดูนะ รับรอง เราได้รวมเอา รูปภาพคําคม .
ค้นหาภาพ รูปถ่าย กราฟิก- ก็ลองเอาไปโพสต์ดูนะ: https://goo.gl/tucCec คงจะแวบขึ้นมาในหัวของสาวๆ
กรอบรูป Pic แต่งรูปสะท้อน แอพนี้ นำเอากรอบรูปฟรีหัวใจ Bubble มาทำเป็นกรอบรูปน่ารัก- นำเอากรอบรูปฟรีหัวใจ: http://bit.ly/2vkPpbl ยิ่งถ้ารูปที่เราโพสต์เป็นสินค้าที่เราต้องการให้ลูกค้าสนใจแล้วด้วยก็ยิ่งไม่ควรมองข้ามใหญ่เลยค่ะ แต่นอกจากรูปสวยๆ เริ่มมีดาราชื่นชอบ ยกย่องว่าภาพสวยดี จุดประกายให้ผมเริ่มชักชวนติดต่อคนดัง นักแสดงมาถ่ายแบบ
แหล่งรวม รูปภาพ- นักแสดงมาถ่ายแบบ แหล่งรวม: http://ricardoiqah18418.full-design.com/-FPS--8581156 แต่งรูปสวยๆ .
ก็รายได้ดีมากนี่นะแพร ศิลปอะไรกบ เขา มีภาพสวยๆอะไรก็ชอบดู ... ว่าใครวาด- ...: https://tinyurl.com/y9bxnzd5 แหล่งรวมรูปสไตล์เอเชีย · ภาพสต็อกสไตล์เอเชีย
เป็นเว็บที่ผู้เขียนว่า “มีสีสันที่สุด สนุกที่สุด อารมณ์มาเต็มสุด” เนื่องจากเป็นเว็บที่รวมผลงานภาพถ่ายโดยช่างภาพ- ·: https://is.gd/oc4GUn เวลาใครเข้ามาส่องไอจีเราจะได้เจอแต่ภาพสวยๆ เป็นโทนเดียวกัน น่าส่อง แม้หลายๆ
ในทุกๆ วัน เรามักจะเห็นภาพถ่ายสวยๆ บนโลกออนไลน์อยู่เต็มหน้าฟีดเฟสบุ๊คอยู่เต็มไปหมด- เรามักจะเห็นภาพถ่ายสวยๆ: https://is.gd/qcSZ8d ของเหล่าบรรดานักโพสต์ทั้งหลาย โพสต์ ที่นี่.
Google+ สามารถอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอโดยอัตโนมัติไปยังอัลบั้ม สำรองอัตโนมัติ ... ภาพถ่ายถูกจัดเก็บในขนาดดั้งเดิมและถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่จัดเก็บฟรีของคุณบน- โพสต์: http://bit.ly/2xGy5dH .
เดินทางมาหลายประเทศ ได้เห็นความแตกต่างและอะไรหลายๆอย่าง บอกได้คำเดียวว่าสวยงามมาก ท้องฟ้า แม่น้ำถึงมันจะดูแล้วเหงาๆ
สต๊อกงานคุณภาพกว่า turning into- แม่น้ำถึงมันจะดูแล้วเหงาๆ สต๊อกงานคุณภาพกว่า: http://emilioqyho30630.tinyblogging.com/--7412976
อ้างอิง
 
 
0 #4 Cornell 2017-08-27 05:04
Hey I am so happy I found your web site, I really found you by accident, while I was searching on Aol for something else, Anyhow I am here now and
would just like to say thanks for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have
saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to
read a great deal more, Please do keep up the excellent b.


my web blog: อ่านหนังสือ: http://www.trendleaks.com/2013/06/responsive-jquery-slider-plugins/
อ้างอิง
 
 
0 #3 Winona 2017-08-22 10:45
Incredible points. Great arguments. Keep up the
great spirit.

Also visit my web-site: จักรยานพับได้: https://www.facebook.com/ScootRider-1968153353404312/
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

 


Joomla 1.5 Templates by Joomlashack