A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

แบบสำรวจ

ท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรอยู่ ?
 

Search

ผู้เข้าเว็บขณะนี้

เรามี 81 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

JComments Latest

  • https://men-doktor.ru
  • срочный ремонт телефонов
  • Prostadine Supplements: http://Paxdei-Wiki.com/ind...
  • prostadine Supplements: https://wiki.stanleyro.com...
  • HD porn: https://es.devchulja.xyz/
ศาสนาพุทธในเมืองไทยเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 04:21 น.
หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย

            หนังสืออ่านเรื่องธัมมะธัมโม เรื่องอะไรต่างๆ .. ถ้าสนใจให้ไปซื้อหนังสือ "นวโกวาท" ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เอามาอ่านทำความเข้าใจให้ดี  

 

          วินัย ๒๒๗ สิกขาบทของพระ บรรจุอยู่ในนั้น   

 

          พระพุทธเจ้ารับสั่งกับพระอานนท์ก่อนหน้าที่พระองค์จะปรินิพพานเพียง ๓ เดือน ซึ่งเรียกว่าปลงอายุสังขาร  

 

 

          "อานนท์เอ๋ย ในกาลที่เราตถาคตนิพพานไปแล้ว ถ้าคณะสงฆ์เห็นว่าสิกขาบทวินัยอันใดไม่เหมาะสมกับกาลสมัย   จะเพิกถอนสิกขาบทเหล่านั้นบ้างก็ได้"  

 

 

          เสร็จแล้วพระอานนท์ก็นำความกราบเรียนคณะสงฆ์ในวันปฐมสังคายนา หลังพุทธปรินิพพานแล้ว ๓ เดือน ที่ถ้ำสัตบรรณคูหา เขาคิชฌกูฏ  

 

 

          เมื่อพระสงฆ์รับทราบแล้วก็มาพิจารณา อันใดที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้ว เราสาวกไม่ควรเพิกถอน เพราะพระองค์เป็นผู้มีพระปัญญา มีพระปรีชา เฉลียวฉลาดรอบรู้ มองการณ์ไกล 

 

 

           ทีนี้ถ้าเราเอานวโกวาทมาอ่าน เราจะรู้ได้ทันทีว่า ๒๒๗ ของ พระในปัจจุบันนี่ มันเหลืออยู่ครบถ้วนหรือเปล่า เราจะรู้ทันที 

 

 

          เงินบาทเดียว ถอนไปแล้ว ๓ ข้อ  พระภิกษุรับเงินเอง เก็บเงินไว้เอง ใช้เงินเอง ไปแล้ว ๓ ข้อ   เวลานี้ศีลของพระยังเหลือ ๒๒๔ ข้อ  นี่มองเห็นได้ชัดๆ เวลานี้  

 

 

          ข้อที่ ๒ ภิกษุฉันอาหารในเวลาวิกาล ของประเภทอาหารมีอะไรบ้าง: นมสด นมข้น โอวัลติน กาแฟชงนม  พวกนี้ประเภทอาหารทั้งนั้น  ถ้าใครมีลูกมีหลานไปบวชแล้ว ถ้าอยากได้บุญ   อย่าไปกินนมตอนเย็น มันเป็นอาบัติปาจิตตีย์ทุกวัน ทุกคำกลืนด้วย  

 

 

          ของในถังสังฆทานที่เขายกมาถวาย มันมีอาหารของแห้งบางทีมีนม มีโอวัลติน มีกาแฟ  ทีนี้พวกประเภทอาหาร เรารับประเคนค้างคืนไว้ วันหลังเอามาฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 

 

 

          เพียงแค่นี้ เรานับ ๔ ๕ ๖  ไปแล้ว ๖ ข้อ  ยังเหลืออยู่ ๒๒๑ ข้อ  แล้วอื่นๆ อีกล่ะ เล็กๆ น้อยๆ  

 

 

          เพราะฉะนั้น เราอยากจะรู้ว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยเรานี่ ยังเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ เอาหนังสือนวโกวาทมาอ่าน


 
 

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack