เทศน์สอนตัวเอง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 10:40 น.
หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย
 

          การเทศน์ การแสดงธรรมนี่ เราถือว่าเราไม่ได้สอนคนอื่น แต่เรามานั่งให้คนอื่นเขาสอบไล่เรา แล้วเราก็สอนเราเอง  ถ้าไปคิดว่าเทศน์สอนคนอื่นแล้ว หลวงพ่อเทศน์ไม่เป็น ไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนเขา  เขาเก่งกว่าเราเสียอีก