พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าคิดมากกว่าปุถุชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2010 เวลา 14:11 น.

  

          พระอริยเจ้าอยู่ด้วยสติ สติของท่านแก่กล้า สติมันจะคอย   จ้องอยู่เสมอ  ทีนี้ความคิดอ่านหรือความคิดอะไรต่างๆ นี่ ความคิด  ของพระอริยเจ้าหรือของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งมากกว่าสามัญชนธรรมดา อย่างคัมภีร์พระไตรปิฎก เป็นตัวบาลี ๔๕ เล่ม หนาขนาดนี้  นัก ปราชญ์ท่านยังกล่าวว่า คำสอนของพระพุทธเจ้า เราเก็บได้อย่าง มากเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ที่เราเก็บไม่ได้นี่ ๙๐ เปอร์เซ็นต์  แสดง  ว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์มีความคิดมาก แต่ท่านสักว่าแต่เป็น กิริยาจิตเท่านั้น  การทำ การพูด การคิดอะไร ก็เป็นแค่เพียงสักว่ากิริยา

  


          พระอรหันต์เข้าสังคม ท่านก็หัวเราะเป็น  แต่พระพุทธเจ้านี่  ไม่เคยหัวเราะ  ถ้าหัวเราะขึ้นมาทีไรละก็ พระอานนท์ก็ต้องถามว่ามี  เหตุอะไร  ถ้ายิ้มๆ ออกมา พระอานนท์จะถามว่ามีเหตุอะไร  ถ้า       พระองค์ทรงยิ้ม    ก็แสดงว่าจะมีใครสักคนหนึ่งโดนบาปกรรมอย่างหนัก