จริยธรรมสำหรับผู้ให้บริการประชาชน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 02:40 น.
หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย
 

          จริยธรรมก็มีกฎเกณฑ์ของท่านอยู่แล้ว จริยธรรมของผู้บริการประชาชน มันจะมีอะไรดียิ่งไปกว่าพรหมวิหาร ๔  ให้มีความรัก ความเมตตาปรานี


 
          แผนการที่เราจะสร้างความรัก ความเมตตาปรานี มันอยู่ที่ตรงไหน


          ศีล ๕ กับ พรหมวิหาร ๔


          เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบริการประชาชนด้วยความรัก ด้วยจิตเมตตา


แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 02:47 น. )