สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 02:51 น.
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

วิดีโอ  การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
เรื่อง สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์


ตอนที่ 1

 

 

 

ตอนที่ 2

 


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2011 เวลา 05:18 น. )