ตามรอยพระพุทธองค์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2011 เวลา 02:54 น.
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

 วิดีโอ  การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
เรื่อง ตามรอยพระพุทธองค์

ตอนที่ 1

 

 

 

ตอนที่ 2