โพชฌงค์ โปรดคนป่วย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2011 เวลา 03:33 น.
 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

วิดีโอ  การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
เรื่อง โพชฌงค์ โปรดคนป่วย