การเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นต้นของบุญ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 08:46 น.
หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย
 

          จุดเริ่มของบุญอยู่ที่ มาตาปิตุ อุปัฏฐานัง การอุปัฏฐากเลี้ยงดู บิดามารดา นี่เป็นต้นของบุญ 

 

           เราเลี้ยงดูบิดามารดาของเราให้มีความสุขสบาย สมบูรณ์ ตามสมควร  

 

          ไปทำบุญกับพระกับเจ้านี่กิ่งก้านสาขามันหรอก ไม่ใช่รากเหง้าของมัน 

 

          เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ เป็นรากเหง้า เป็นต้นของบุญ  

 

          ไปทำบุญกับพระวัดโน่นวัดนี่ นี่มันกิ่งก้านสาขา มันไม่ใช่ต้น  

 

           การเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ที่ดีที่สุด อยู่ที่ตรงไหน  

           พ่อแม่บอกว่า อย่านะลูก! หยุดทันที อย่าฝ่าฝืน  นี่! ตรงนี้ วิเศษที่สุด  

 

          เราจะสามารถหาทรัพย์สมบัติมากองให้พ่อให้แม่ท่วมถึงบน หลังคาบ้าน แต่เราขี้ดื้อ ไม่เชื่อฟังโอวาทคำสอนของท่าน    ท่านไม่ยินดีหรอก