A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

แบบสำรวจ

ท่านกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ (OS) อะไรอยู่ ?
 

Search

ผู้เข้าเว็บขณะนี้

เรามี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

JComments Latest

  • viagra without subscription
  • canada pharmacy online
  • healthy male pharmacy rx one review viagra canada ...
  • canadian pharmacy generic cialis no prescription c...
  • viagra noprescription
อย่าเพิกถอนสิกขาบทวินัยที่พระพุทธองค์บัญญัติไว้ดีแล้ว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 04 มกราคม 2013 เวลา 03:34 น.

 

หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย

 


         จะไปซื้อหนังสือ "นวโกวาท" มาแจกให้คนอ่าน หนังสือ พิมพ์ที่พิมพ์ออกมาขาย พิมพ์แจกกันดาษดื่น ไม่เห็นได้สติสตังอะไร     ปัจจุบันนี้ชาวพุทธควรจะได้เรียนวินัยของพระ

          ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้รับสั่งกับพระอานนท์ว่า

          "อานนท์ในกาลที่เราตถาคตนิพพานไปแล้ว สิกขาบทวินัยอันใดที่เราบัญญัติเอาไว้ถ้าหากเห็นว่าไม่เหมาะกับกาลสมัย จะเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยก็ได้"

          พอถึงวันปฐมสังคายนา  พระอานนท์ก็กราบเรียนคณะสงฆ์  คณะสงฆ์พิจารณาแล้วก็เห็นว่าไม่ควรเพิกถอนสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้แล้ว   ก็ไม่ได้ถอนสิกขาบทใด

         มาปัจจุบันนี้ ถ้าผู้หวังดีต่อพระศาสนาและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆ นี่ มันน่าจะได้พิจารณาตัวเองว่า   ตัวเราคนเดียวนี่ถอนสิกขาบทที่พระองค์บัญญัติไว้แล้วกี่ข้อ

          เฉพาะเงินบาทเดียวนี่ ไป ๓ ข้อ

          - รับเอง นิสสัคคีย์

          - เก็บเอง  นิสสัคคีย์

          - ใช้เอง  นิสสัคคีย์

          ไปแล้ว ๓ ข้อ

          แล้วเบ็ดเตล็ดนอกนั้น เล็กๆ น้อยๆ ที่มานอกพระปาติโมกข์เล่า  ในเมื่อสำรวจแล้ว ในตัวเรานี่ ๒๒๗ นี่มันเหลืออยู่กี่ข้อ

          นี่มันน่าที่จะได้สนใจกันที่ตรงนี้


          พระพวกหนึ่งกินยาคูลท์  กินแลคตาซอยตอนเย็น  อีกพวกหนึ่งไม่กิน   วินัยเขาว่าห้ามพระภิกษุฉันของขบของเคี้ยวเวลาวิกาลแต่ถ้าไม่เคี้ยว กลืนดุ๊ดๆๆๆ ลงไปนี่   ข้าวต้มก็ไม่เป็นอาบัติ ก็เพราะไม่ได้เคี้ยวนี่  ผมกินโจ๊กตอนเย็นผมก็ไม่เป็นอาบัติ   เพราะผมไม่ได้เคี้ยว

 

          เดี๋ยวนี้วินัยท่านว่า โย ปน ภิกขุ ชาตรูปรชตัง เขาเพี้ยนไป   เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เงิน มันเป็นแผ่นกระดาษ

 

          นี่คือทางออกของพระที่ทุจริตต่อหน้าที่

 

          พระไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล มีพยาบาลผู้หญิงมาดูแล ทำไมพระจึงไม่ชี้แจงให้เขาเข้าใจในเรื่องนี้ เพราะหลวงพ่อ หลวงพี่ท่านชอบ ถ้ามีพยาบาลผู้หญิง หมอผู้หญิงไปบำบัดรักษา แล้วท่านดีอกดีใจ  ท่านจะไปบอกว่ามันผิดทำไม      ถ้าไปบอกว่ามันผิด  ท่านก็อด


 

 
 

Joomla 1.5 Templates by Joomlashack